Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 1280

Zaměstnanci

Vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
Ing. Fojtík David, Ph.D.
Vedoucí útvaru (352)
Odborný asistent (352)
+420 596 993 484
+420 596 994 193
A755, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

A922, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Mahdal Miroslav, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium (FS)
Zástupce vedoucího (352)
Docent (352)
Zaměstnanec (300)
+420 596 994 118 HB311, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Babiuch Marek, Ph.D.
Tajemník (352)
Docent (352)
+420 596 994 173 A753, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Gebauer Jan, Ph.D.
Tajemník (352)
Odborný asistent (352)
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 492 F203A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Pišťáčková Petra
Sekretářka (352)
Sekretářka (354)
+420 596 991 280 A754, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
Ing. Čelovský Pavel
Interní doktorand (352)
+420 596 994 113 A714, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Guráš Radek
Pracovník VaV (352)
+420 596 994 118 HB311, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Jurek Martin
Zaměstnanec (352)
+420 596 993 498 F203, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Kočí Petr, Ph.D.
Emeritní docent (352)
+420 596 994 223
Ing. Kulhánek Jiří, Ph.D.
Odborný asistent (352)
+420 596 994 134 HA304, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Landryová Lenka, CSc.
Docentka (352)
+420 596 994 112 A727, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Noskievič Petr, CSc.
Profesor (352)
+420 596 994 202 A758, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Podešva Petr, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 492 F203A, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Smutný Pavel, Ph.D.
Odborný asistent (352)
+420 596 993 511 A753, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Škuta Jaromír, Ph.D.
Docent (352)
+420 596 994 119 HA304, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Škutová Jolana, Ph.D.
Odborná asistentka (352)
+420 596 994 192 A756, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Šofer Pavel, Ph.D.
Odborný asistent (352)
+420 596 993 485 HA305, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Štramberský Radek
Interní doktorand (352)
+420 596 993 498 F203, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Tůma Jiří, CSc.
Emeritní profesor (352)
+420 596 993 482 A757, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Víteček Antonín, CSc.,Dr.h.c.
Emeritní profesor (352)
+420 596 994 493
prof. Ing. Vítečková Miluše, CSc.
Emeritní profesorka (352)
+420 596 994 493 A759, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Wagnerová Renata, Ph.D.
Docentka (352)
+420 596 994 113 A714, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Walica Dominik +420 596 999 398 RC110, 17. listopadu 2172/15 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba