Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 1280

Zaměstnanci

Vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Wagnerová Renata, Ph.D.
Vedoucí útvaru (352)
Docentka (352)
renata.wagnerova@vsb.cz +420 597 324 113 A 755 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Babiuch Marek, Ph.D.
Zástupce vedoucího (352)
Docent (352)
marek.babiuch@vsb.cz +420 597 324 173 A 753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Smutný Pavel, Ph.D.
Tajemník katedry (352)
Odborný asistent (352)
pavel.smutny@vsb.cz +420 597 323 511 A 753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pišťáčková Petra
Sekretářka (352)
Sekretářka (354)
petra.pistackova@vsb.cz +420 597 321 280 A 754 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Babiuch Marek, Ph.D.
Zástupce vedoucího (352)
Docent (352)
marek.babiuch@vsb.cz +420 597 324 173 A 753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Czebe Jiří
Pracovník vědy a výzkumu (352)
jiri.czebe@vsb.cz +420 597 323 484 HA 305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Fojtík David, Ph.D.
Odborný asistent (352)
david.fojtik@vsb.cz +420 597 324 193 A 922 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Gebauer Jan, Ph.D.
Odborný asistent (352)
Pracovník vědy a výzkumu (352)
jan.gebauer@vsb.cz +420 597 323 492 F 203A , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Guráš Radek
Interní doktorand (352)
radek.guras@vsb.cz +420 597 324 118 HB 311 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Jurek Martin
Pracovník vědy a výzkumu (352)
martin.jurek@vsb.cz +420 597 323 498 F 203 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Kočí Petr, Ph.D. petr.koci@vsb.cz +420 597 324 223
Ing. Kulhánek Jiří, Ph.D.
Odborný asistent (352)
Odborný asistent (632)
jiri.kulhanek@vsb.cz +420 597 324 134 HA 304 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Landryová Lenka, CSc.
Docentka (352)
lenka.landryova@vsb.cz +420 597 324 112 A 727 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Mahdal Miroslav, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Odborný asistent (352)
Zaměstnanec (300)
miroslav.mahdal@vsb.cz +420 597 324 118 HB 311 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Noskievič Petr, CSc. petr.noskievic@vsb.cz +420 597 324 202
Ing. Pavelka Václav
Interní doktorand (352)
vaclav.pavelka@vsb.cz +420 597 329 398 RC 110 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pawlenka Tomáš
Interní doktorand (352)
tomas.pawlenka@vsb.cz +420 597 323 484 HA 305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pišťáčková Petra
Sekretářka (352)
Sekretářka (354)
petra.pistackova@vsb.cz +420 597 321 280 A 754 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Podešva Petr, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (352)
petr.podesva@vsb.cz +420 597 323 492 F 203A , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Sikora Jan
Interní doktorand (352)
jan.sikora@vsb.cz +420 597 323 585 A 922 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Smutný Pavel, Ph.D.
Tajemník katedry (352)
Odborný asistent (352)
pavel.smutny@vsb.cz +420 597 323 511 A 753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Starý Vladimír
THP (352)
vladimir.stary@vsb.cz +420 597 323 488 F 229 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Škuta Jaromír, Ph.D.
Docent (352)
jaromir.skuta@vsb.cz +420 597 324 119 HA 304 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Škutová Jolana, Ph.D.
Odborná asistentka (352)
jolana.skutova@vsb.cz +420 597 324 192 A 756 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Šofer Pavel, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (352)
pavel.sofer@vsb.cz +420 597 323 485 A 714 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Štramberský Radek
Interní doktorand (352)
radek.strambersky@vsb.cz +420 597 323 498 F 203 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Šuránek Pavel, Ph.D.
Odborný asistent (352)
Pracovník vědy a výzkumu (352)
pavel.suranek@vsb.cz +420 597 323 484 HA 305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Tůma Jiří, CSc.
Profesor (352)
jiri.tuma@vsb.cz +420 597 323 482 A 757 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Víteček Antonín, CSc.,Dr.h.c. antonin.vitecek@vsb.cz +420 597 323 485
prof. Ing. Vítečková Miluše, CSc.
Profesorka (352)
miluse.viteckova@vsb.cz +420 597 324 493 A 759 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Wagnerová Renata, Ph.D.
Vedoucí útvaru (352)
Docentka (352)
renata.wagnerova@vsb.cz +420 597 324 113 A 755 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Walica Dominik
Interní doktorand (352)
dominik.walica@vsb.cz +420 597 329 398 RC 110 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba