Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra automatizační techniky a řízení
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 1280

Zaměstnanci

Vedení katedry

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Wagnerová Renata, Ph.D.
Vedoucí útvaru (352)
Docentka (352)
+420 596 994 113 A755 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Babiuch Marek, Ph.D.
Zástupce vedoucího (352)
Docent (352)
+420 596 994 173 A753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Smutný Pavel, Ph.D.
Tajemník katedry (352)
Odborný asistent (352)
+420 596 993 511 A753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Pišťáčková Petra
Sekretářka (352)
Sekretářka (354)
+420 596 991 280 A754 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Babiuch Marek, Ph.D.
Zástupce vedoucího (352)
Docent (352)
+420 596 994 173 A753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Batiha Yasin
Interní doktorand (352)
+420 596 993 498 F203 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Czebe Jiří, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 484 HA305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Čelovský Pavel
Interní doktorand (352)
+420 596 993 485 A714 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Fojtík David, Ph.D.
Odborný asistent (352)
+420 596 994 193 A922 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Gebauer Jan, Ph.D.
Odborný asistent (352)
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 492 F203A , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Guráš Radek
Interní doktorand (352)
+420 596 994 118 HB311 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Jurek Martin
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 498 F203 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Kočí Petr, Ph.D. +420 596 994 223
Ing. Kulhánek Jiří, Ph.D.
Odborný asistent (352)
Odborný asistent (632)
+420 596 994 134 HA304 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Landryová Lenka, CSc.
Docentka (352)
+420 596 994 112 A727 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Mahdal Miroslav, Ph.D.
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium (FS)
Docent (352)
Zaměstnanec (300)
+420 596 994 118 HB311 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Noskievič Petr, CSc. +420 596 994 202
Ing. Pavelka Václav +420 596 993 484 HA305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Pawlenka Tomáš
Tajemník pro studium (632)
odborný asistent (632)
+420 596 993 484 HA305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Pišťáčková Petra
Sekretářka (352)
Sekretářka (354)
+420 596 991 280 A754 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Podešva Petr, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 492 F203A , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Puda Tomáš
Interní doktorand (352)
+420 596 993 484 HA305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Sikora Jan
Interní doktorand (352)
+420 596 993 585 A922 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Smutný Pavel, Ph.D.
Tajemník katedry (352)
Odborný asistent (352)
+420 596 993 511 A753 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Starý Vladimír
THP (352)
+420 596 993 488 F229 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Škuta Jaromír, Ph.D.
Docent (352)
+420 596 994 119 HA304 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Škutová Jolana, Ph.D.
Odborná asistentka (352)
+420 596 994 192 A756 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Šofer Pavel, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 485 A714 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Štramberský Radek
Interní doktorand (352)
+420 596 993 498 F203 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Šuránek Pavel, Ph.D.
Odborný asistent (352)
Pracovník vědy a výzkumu (352)
+420 596 993 484 HA305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Tůma Jiří, CSc.
Profesor (352)
+420 596 993 482 A757 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Víteček Antonín, CSc.,Dr.h.c. +420 596 994 493
prof. Ing. Vítečková Miluše, CSc.
Emeritní profesorka (352)
+420 596 994 493 A759 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Wagnerová Renata, Ph.D.
Vedoucí útvaru (352)
Docentka (352)
+420 596 994 113 A755 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Walica Dominik
Interní doktorand (352)
+420 596 999 398 RC110 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba