Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání
Kód
EE2.4.31.0162
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumu
Projekt je primárně zaměřen na vybudování ucelené struktury systémového modulárního typu cíleně směřované na zvyšování kompetencí na poli praktických a odborných kompetencí studentů VŠ, akademických pracovníků a odborných pracovníků VŠ a v neposlední řadě odborných pracovníků vázaných na vědecko-výzkumnou, vývojovou a vzdělávací činnost. Projekt vytvoří ucelený koncept vzdělávání zaměřeného na praktické a odborné dovednosti s cílem implementace do edukačního procesu a vytvoření trvale závislých vazeb mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Hlavní aktivitou je realizace vzájemných stáží a praxí za účelem tvorby dlouhodobé spolupráce mezi zúčastněnými subjekty v rámci společného využívání společných výzkumných a vývojových kapacit. Další aktivitou je tvorba komunikační a interaktivní platformy v rámci pořádání seminářů, konferencí, worshopů a dalších relevantních forem kooperace zaměřených na cílovou skupinu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam