Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra nabízí systémové, technické a programové řešení zakázkových úloh:

 • Měření hluku a vibrací strojů a vozidel
  Měření vibrací akcelerometry a bezkontaktně dopplerovským laserem, měření hluku mikrofony a měření intenzity zvuku sondou. Základní frekvenční analýza a řádová analýza strojů. Provozní tvary kmitů a modální analýza.
 • Měření úhlových kmitů za rotace na pohonech rotačních strojů včetně měření chyby převodu ozubených kol
  Měření úhlových kmitů za rotace fázovou demodulací signálu IRC senzoru a přímým měřením dopplerovským laserem se dvěma paralelními paprsky.
 • Modální analýza a provozní tvary kmitů miniaturních součástí
  Dopplerovský laser pro lineární kmity umožňuje provádět modální analýzu kmitání součástí milimetrových rozměrů (např. plastových dílů snímačů)
 • Konzultační činnost při návrhu systémů aktivního potlačování vibrací piezoaktuátory
  Pracoviště katedry získalo zkušenost s lineárními piezoaktuátory při aktivním potlačování vibrací. Jde zejména o zkušenost s mechanickým zacházením a měřením citlivosti
 • Navrhování číslicových filtrů
  Návrh speciálních číslicových filtrů pro použití v měřicích systémech. Jde o multirate filtry, aktivní filtry, filtry pro amplitudovou a fázovou demodulaci. Filtry pro řádovou analýzu.
 • Poradenství v oblasti řídicích systémů hydraulických a pneumatických pohonů
  Syntéza regulačních algoritmů a řízení pneumatických a hydraulických pohonů, simulační ověření a experimenty.
 • Tvorba informačních systémů pro sběr a zpracování dat
  Tvorba specializovaných informačních systémů s databázovou podporou, zejména z oblasti sběru a zpracování dat, podpory rozhodování a řízení průmyslových podniků.
 • Bezdrátové technologie
  Měření, zpracování a přenos dat v bezdrátových senzorových sítích standardu IEEE 802.15.4 – tvorba distribuovaných senzorových sítí, programování bezdrátových ZigBee modulů, návrh a realizace aplikací s alternativním napájením bezdr. modulů.
 • Návrh a tvorba real-time řídicích aplikací s využitím signálových procesorů dSPACE
  Měření veličin, návrh a realizace řídicích algoritmů, tvorba vizualizace v prostředí ControlDesk.
 • Poradenství v oblasti Energy Harvesting (zkušenosti s tvorbou napájecích jednotek pracujících na tomto principu)
  Poradenství v oblasti získávání malého množství energie, transformace, její akumulace a následné využitelnosti.
 • Programování mikroprocesorových jednotek a tvorba HW
  Programování mikroprocesorů ATMEL ATMEGA X, procesory STM32 od společnosti STMicroelectronics, 32-bitové mikroprocesory NXP (JN51xx), signálové procesory TI28335, návrh a tvorba desek plošných spojů.
 • Rozpoznávání obrazu a využití obrazu k hodnocení kvality obráběných ploch
  Na pracovišti jsou k dispozici zkušenosti s rozpoznáváním objektů v obraze a také s hodnocením periodicit nebo náhodností v dvourozměrných datech s využitím FFTW
 • Simulace systémů s využitím Matlab simulink včetně podpory real-time prostředků
  Tvorba simulačních schémat, grafická prezentace dat, zpracování naměřených dat. Hardware in the loop simulation regulačních obvodů na dSPACE
 • Poradenství v oblasti návrhu systémů řízení
  návrh a seřizování regulátorů, optimální řízení technologických procesů,analýza a syntéza složitých systémů řízení
 • Uživatelské testování informačních systémů
  Testování a hodnocení použitelnosti a přístupnosti webových informačních systémů
 • Měření a zpracování fyzikálních veličin na mobilních zařízeních.
  Měření a řízení v reálném čase na mobilních zařízeních / automobilech.
 • Propojování SW aplikací a heterogenních systémů.
  Propojení různých SW systémů, výměna dat, vzájemné spouštění aplikací, tvorba propojovacích komponent.
 • Poradenská činnost (po domluvě i tvorba aplikace) v oblasti řídicích systémů
  Aplikace pro PLC (ABB), uP (PIC), řídicí systémy, SCADA/MMI (Control Web).
 • SW aplikace
  Web Services, ASP.NET, vývoj aplikací
 • Vizualizace v průmyslových aplikacích řídicích systémů
  Návrh obrazovek operátorských pracovišť, standardy datových typů monitorovaných veličin
 • Vývoj bezkontaktních technologií z oblasti detekce, měření a skenování objektů s využitím laserových snímačů.
  Komplexní vývoj prototypů od návrhu koncepce přes vývoj dílčích řídicích jednotek až k vývoji vizualizačních aplikací, včetně implementace do informačního systému podniku.
 • Vývoj klient-server aplikací na bázi MS SQL server a Windows forms/ XAML. Správa MS SQL databází a serveru.
  Komplexní vývoj klient-server aplikací od návrhu databáze a její realizace v MS SQL serveru přes realizaci tlustých klientů pro prostředí MS Windows až ke správě těchto aplikací. Pro vývoj vlastníme komerční licence MSDN.
 • Tvorba software řídicích jednotek postavených na mikroprocesorech STM32.
  Vývoj software nízkonákladových řídicích jednotek na bázi mikroprocesoru STM32 od společnosti STMicroelectronics. Máme k dispozici komerční licenci Atollic True Studia.
 • Snímkování a různorodá měření ve volném prostoru s využitím autonomních nebo dálkově řízených multicoptrů. 
  Zajišťujeme let zařízení (o hmotnosti do 1 kg, které je schopno se napájet z 12 V baterií) do vzdušného prostoru včetně jeho polohování a letu po předepsané trati