Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra automatizační techniky a řízení je specializovanou oborovou katedrou, která má již více než 60-ti letou tradici. Celofakultně zajišťuje předměty Technické výpočty, Základy automatizace a Procesní systémy, provozuje počítačové učebny. Řeší řadu vědecko-výzkumných úkolů pro grantové agentury i potřeby průmyslové praxe a výukového procesu. Spolupracuje při řešení konkrétních technických zadání spojených s návrhem a realizací měřicích, diagnostických a řídicích systémů výrobních procesů. Nabízí podnikům technické a programové řešení složitých úloh spojených s řízením strojů a procesů, zpracováním signálů pro diagnostiku strojních zařízení (včetně automobilů), s programovým řešením optimalizačních, databázových a informačně-webových úloh výrobně-technologického a technicko-ekonomického charakteru.

Novinky

Aktuality

Akce

Konference a semináře

Laboratoře

Popis laboratoří včetně fotografií

Historie

Historický přehled