Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aktivní tlumení vibrací rotoru parametrickým buzením kluzných ložisek
Kód
GAP101/12/2520
Řešitel
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Využití parametrického buzení k tlumení vibrací mechanických systémů je stále teoreticky nedořešeno a praktické aplikace zatím nejsou. V rámci řešení grantového projektu GAČR 101/07/1345 Aktivní řízení kluzných ložisek s cílem potlačení nestability rotoru bylo metodou aktivního tlumení vibrací dosaženou podstatného rozšíření pracovního rozsahu otáček přidáním elektronické vazby do systému kluzného ložiska, která ve skutečném ložisku bez aktivního řízení nepůsobí. Projekt je zaměřen na využití řízených změn tuhosti podpor pouzder ložisek takovým způsobem, že tuhost uložení bude aktivně měněna. Pohyblivé ložiskové pouzdro bude umístěno na dvou piezoaktuátorech a jeho poloha bude odměřována. Zesílení zpětné vazby bude měněno tak, aby se tuhost uložení pouzdra, ve smyslu poměru budící síly a jeho výchylky, stala řiditelně proměnlivá. Pro výzkum parametrů takového uložení bude využita matematická simulace a experiment na zkušebním stavu, který vznikl v rámci zmíněného projektu. Tento přístup je odlišný od klasického aktivního tlumení vibrací s využitím zpětnovazebního řídicího systému.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam