Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů
Kód
EG17_107/0012274
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
EB - OP PIK
Předmět výzkumu
Projekt „Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů “ (dále DZTSM) je zaměřen na inovaci řídicích systémů zkušebně-testovacích jednotek s vysokou mírou digitalizace a mikroelektroniky. Hlavním výsledkem projektu je vyvinout prototyp DZTSM včetně obslužného software, vzdálené správy, standardizované výrobní dokumentace a virtuálních modelů hydraulických a elektromechanických pohonů. Navržené řešení přispěje ke snížení lidské chybovosti a sníží jeho energetickou náročnost a v neposlední řadě přispěje k lepší konkurenceschopnosti výsledného produktu. Rovněž bude zajištěna archivace dat na lokální nebo síťová úložiště ve vazbě na normu řízení kvality ISO 9001. Více na: https://www.fs.vsb.cz/cs/o-fakulte/aktuality/detail-novinky/?reportId=41406
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam