Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prezentace o specializaci

Proč studovat automatizaci na Fakultě strojní?

 • Automatizace je spojena se stroji a procesy.
 • Žádné složitější zařízení se dnes neobejde bez automatizace (automobily, manipulátory, fotoaparáty, domácí spotřebiče atd.)
 • Studenti mají možnost studovat všechny tři stupně vysokoškolského vzdělání (bakalářský obor „Řízení strojů a procesů“, navazující magisterský obor „Řízení strojů a procesů“ i doktorský studijní obor „Řízení strojů a procesů“).
 • V rámci studia mají studenti přístup k špičkovému technickému i programovému vybavení.
 • Předměty jsou podpořeny snadno dostupnými studijními materiály včetně moderních informačních zdrojů (e-learning).
 • Studenti mohou část studia absolvovat na zahraničních univerzitách.
 • Absolventi oboru nemají problém s uplatněním na trhu práce (hledejte na pracovních portálech klíčové slovo automatizace, řízení).
 • Absolventi oboru jsou za svou práci nadprůměrně finančně ohodnoceni.

Jaké budu mít předměty?

Jakou bakalářskou práci budu řešit?

Zajímá Vás?

 • Průmyslová automatizace
 • Programovatelné automaty
 • Průmyslové počítače
 • Mikrořadiče a embedded systémy
 • Kybernetika
 • Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony
 • Měření a vyhodnocování fyzikálních veličin
 • Moderní programování
 • Simulace a modelování
 • Regulace a řídicí algoritmy
 • Využití umělé inteligence
 • Počítačové sítě a internet
 • Zpracování dat a informací
 • Diagnostika strojů
 • Mechatronika