Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Měřicí a senzorová technika
Kód
FRVS2014/168
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předložený projekt rozšiřuje oblast výuky předmětů zabývajících se problematikou měření provozních veličin (Měření a senzorová technika) a nasazení bezdrátových přenosů dat mezi měricími a monitorovacími (konfiguračními) systémy. Cílem projektu je rozšíření výuky jmenovaného předmětu o praktická cvičení, ve kterých studenti budou využívat bezdrátových spojů. Je nutno rozšířit modelovou základnu a vytvořit novou laboratorní úlohu a tudíž nakoupit technické prostředky umožňující vytvoření této úlohy.
Zpět na seznam