Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důležité odkazy:

Microsoft DreamSpark Premium

  • Jsme součástí programu firmy Microsoft, který nám umožňuje zdarma přístup k software.
  • Blížší informace vám poskytne Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

Bakalářské a diplomové práce

  • Rezervace témat probíhá v systému EDISON
  • Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce
  • Student odevzdá dva výtisky práce, které budou knihařsky vázány v černých deskách se zlatým tiskem. Originál diplomové práce musí být vypracován na bílém papíru formátu A4 s dostatečným kontrastem pro kopírování. Součástí originálu je příloha CD/DVD obsahující všechny zdrojové, textové či obrazové soubory, včetně zpracovaných programových modulů a textu práce (ve formátu použitého textového editoru a pdf)
  • Student odevzdá PDF verzi práce + přílohy z CD/DVD do systému EDISON.
  • Příloha CD/DVD dále musí obsahovat adresář public, ve které se nachází jedno-souborová verze diplomové práce ve formátu PDF v úpravě určené pro publikování na webovém portálu VŠB-TUO. Soubor musí mít název DP_PRIJMENI_Jmeno.pdf (příjmení a jméno diplomanta bez české diakritiky). Pokud to vyžaduje charakter práce, musí být z práce odstraněny nebo znečitelněny všechny údaje spadající do kategorie utajovaných skutečností (přístupová hesla, utajované výrobní postupy a procesy, údaje chráněné smlouvami s fyzickými či právnickými osobami třetích stran apod.). Student je povinen se na konkrétní citlivé údaje informovat u vedoucího práce.
  • Dva výtisky včetně CD/DVD odevzdá student tajemníkovi katedry v termínu určeném v Časovém plánu výuky na Fakultě strojní. Podle jeho pokynů zajistí předání výtisku a souvisejících materiálů oponentovi, případně také vedoucímu práce. Po absolvování státních zkoušek bude studentovi jeden výtisk práce vrácen.

Otázky státní závěrečné zkoušky

Bakalářský obor

Aplikovaná informatika a řízení (3902R001-70)

Mechatronické systémy (3906R006)

Navazující magisterský obor

Automatické řízení a inženýrská informatika (3902T004)

Mechatronické systémy (3906T006)