Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důležité odkazy:

Microsoft Imagine Premium

 • Jsme součástí programu firmy Microsoft, který nám umožňuje zdarma přístup k software (vývojové nástroje, operační systémy...).
 • Blížší informace vám poskytne Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

Bakalářské a diplomové práce

 • Rezervace témat probíhá v systému EDISON.
 • Směrnice Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce (FS_SME_05_003) stanovuje postup při zadání, odevzdání, zveřejnění a archivaci závěrečné kvalifikační bakalářské nebo diplomové práce
 • Student odevzdá PDF verzi práce + přílohy do systému EDISON.
 • Student emailem pošle tajemníkovi katedry (před nebo po obhajobě) multimediální (fotografie nebo video) výstup výsledku své práce. 
 • Pokud to vyžaduje charakter práce, musí být z práce odstraněny nebo znečitelněny všechny údaje spadající do kategorie utajovaných skutečností (přístupová hesla, utajované výrobní postupy a procesy, údaje chráněné smlouvami s fyzickými či právnickými osobami třetích stran apod.). Student je povinen se na konkrétní citlivé údaje informovat u vedoucího práce.
 • Po úspěšném obhájení bude práce (text, přílohy, posudky) veřejně dostupná v Digitálním repozitáři VŠB-TUO.

Otázky státní závěrečné zkoušky

Bakalářský obor

Řízení strojů a procesů (S08)

  Navazující magisterský obor

  Řízení strojů a procesů (N0714A270011)

  Mechatronické systémy (N0714A270003)