Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název
352-0352 Aplikace systémů řízení I
352-0353 Aplikace systémů řízení II
352-0501 Aplikovaná informatika
352-0328 Automatické řízení
352-0344 Automatické řízení
352-0554 Automatizace v praxi
352-0304 Automatizační technika
352-0325 Bakalářský projekt
352-0336 Bakalářský projekt I
352-0337 Bakalářský projekt II
352-0345 Číslicová regulace
352-0529 Diagnostika
352-0518 Diplomový projekt
352-0923 Elektrické měření neelektrických veličin
352-0512 Exkurze
352-0331 Experimentální metody mechatroniky
352-0904 Identifikace a modelování
352-0546 Identifikace a simulace systémů
352-0521 Informační systémy
352-0341 Informační systémy ve strojírenství
352-0917 Inteligentní senzory a instrumentace
352-0334 Jakost a spolehlivost v mechatronice
352-0315 Logické prvky a systémy
352-0921 Mechatronika
352-0517 Měření a senzory
352-0535 Měření a zpracování signálů
352-0502 Měřicí a senzorová technika
352-0526 Mikroelektonické systémy
352-0333 Mikroelektronické meřicí systémy
352-0351 Modelování a simulace dynamických systémů
352-0329 Modelování a simulace mechatronických systémů
352-0522 Návrh procesních systémů
352-0553 Nelineární řízení
352-0346 Odborná praxe 1
352-0347 Odborná praxe 2
352-0348 Odborná praxe 3
352-0349 Odborná praxe 4
352-0350 Odborná praxe 5
352-0508 Operační systémy a programování
352-0510 Optimalizace
352-0910 Optimalizace
352-0922 Pneumatické prvky a systémy
352-0551 Počítačová podpora měření v mechatronice
352-0911 Počítačově integrované výrobní systémy
352-0504 Počítačové systémy
352-0906 Počítačové systémy
352-0342 Počítačové technologie
352-0550 Pokročilé metody automatického řízení
352-0915 Pokročilé metody automatického řízení
352-0519 Procesní systémy
352-0925 Procesní systémy
352-0544 Programovací prostředky
352-0322 Programování aplikací pro internet
352-0541 Programování aplikací pro Internet II
352-0343 Programování průmyslových aplikací
352-0506 Prostředky automatického řízení
352-0549 Real-time systémy v mechatronice
352-0306 Ročníkový projekt
352-0332 Řídicí systémy tekutinových pohonů
352-0556 Řídicí systémy ve strojírenství
352-0927 Řízení tekutinových mechanizmů
352-0547 Řízení tekutinových pohonů
352-0509 Semestrální projekt I
352-0511 Semestrální projekt II
352-0330 Senzorová technika
352-0327 Simulační programy – Matlab
352-0907 Softwarové inženýrství
352-0530 Speciální programovací techniky
352-0912 Spolehlivost a technická diagnostika
352-0908 Systémová analýza
352-0552 Technická diagnostika
352-0324 Technické prezentace
352-0905 Technické prostředky automatizace
352-0340 Technické výpočty
352-0555 Technologie počítačových sítí
352-0516 Teorie automatického řízení
352-0545 Teorie automatického řízení
352-0903 Teorie automatického řízení
352-0926 Testování a diagnostika strojů
352-0314 Vizualizace procesů
352-0928 Vývoj a implementace algoritmů řízení
352-0301 Základy automatizace
352-0537 Základy systémového inženýrství
352-0338 Základy týmové práce
352-0507 Zpracování signálů
352-0916 Zpracování signálů