Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř automatizace a počítačů

Laboratoř je vybavena čtyřmi mobilními a pěti pevnými fyzikálními modely a PC, které realizují jejich ovládaní a řízení. Mobilní úlohy představují jednoduché aplikace PLC řízení. Dále je laboratoř vybavena 25 stavebnicemi LEGO Mindstorms Education různě doplněné řadou přídavných senzorů, pohonů a jiných doplňkových dílů. Laboratoř je také vybavena modulární dráhou, bludištěm a robofotbalovým hřištěm, které umožňují pořádat různé soutěže.

Počítačová učebna

Dvě počítačové učebny jsou vybaveny 32 počítači (v každé je 16 počítačů), na kterých je nainstalován potřebný software (MATLAB 2008, AMESIM 7A, VISUAL STUDIO 2008, LABVIEW 8.2, INTOUCH 10, CONTROLWEB, MS PROJECT 2007, SOLIDEDGE).

Laboratoř prostředků automatického řízení

Je vybavena prostředky automatického řízení, které jsou využívány při řízení technologických procesů ve strojírenství, chemickém a jiném průmyslu, se kterými se studenti během cvičení seznamují. Součástí této laboratoře jsou také řídicí systémy na bázi jednočipových počítačů a PLC. Kombinací těchto systémů jsou vytvořeny pracoviště řídicí modely technologií (např. soustruh, frézka, polohovací zařízení), ve kterých se využívá SCADA/MMI systém Control Web pro monitorování úloh a jejich konfiguraci. Velmi důležitou součástí jsou komunikační vazby pro přenos informací ILAN, což je jedna z výukových oblastí kterou tato laboratoř zajišťuje.

Laboratoř mechatronických systémů a modelování

Je vybavena pneumatickými bezpístnicovými servopohony s vnějším odměřováním polohy s možností číslicového řízení pneumatického pohonu. Do výbavy laboratoře patří také výukový model pro řízení polohy a řízení průtoku. Dále soupravy pro výuku pneumatických ovládacích prvků. Výukové stavebnice pneumatických pohonů s elektrickým a pneumatickým řízením.

Laboratoř technické diagnostiky a pokročilých simulačních systémů

Laboratoř technické diagnostiky – v laboratoři je přenosné zařízení pro měření otáček, vibrací a hluku vybavené signálovými analyzátory PULSE s frekvenčním rozsahem 25,6 kHz a 102,4 kHz. Laboratoř je dále vybavena řadou vývojových sad mikroprocesorových jednotek na bázi (signálových) mikroprocesorů STM32 (celkem 10 kusů dvou typů sad). Dále je vybavena 6 vývojovými sadami programovatelných hradlových polí FPGA XILINX, 6 stavebnicemi mikroprocesorových jednotek používající Microsoft .NET Micro Framework a .NET Gadgeteer vybavených celou řadou senzorů, zobrazovacích jednotek a prostředků akčních prvků. V neposlední řadě obsahuje několik (2 + 2 kusy) průmyslových minipočítačů vybavených OS Windows CE nebo RT LINUX.

Laboratoř pokročilých simulací – je vybavena několika fyzikálními modely a počítači PC, ze kterých je řízení realizováno (model Helikoptéry, model Elektromagnetické levitace, model Kuličky na ploše). Do laboratoře patří zařízení pro měření statických charakteristik piezoaktuátorů, rám pro testování systému aktivního tlumení vibrací vetknutého nosníku a rotorkit pro kompenzaci nestability olejového filmu se dvěma kluznými hydrodynamickými ložisky a pohonem 23 tisíc otáček za minutu.

Laboratoř základů automatizace

Je vybavena sedmi fyzikálními modely a počítači PC, které realizují jejich řízení. Dále jsou zde standy k demonstraci a ověření řídicích jednotek automobilu a komunikace po CAN sběrnici. Jedná se o dveře auta, kombi přístroj a řídicí jednotku pro řízení posuvu pásového dopravníku monitorovaného 3D kamerou. Laboratoř je dále vybavena třemi laserovými skenery SICK, dvěma laserovými skenery HOKUYO a dvěma přijímači DGPS z toho jeden s RTK L1/L2 (Ashtech MB100) nabízející polohovou přesnost s odchylkou pod 1cm.

Laboratoř měření a senzorů

Obsahuje laboratorní stand pro měření otáček na základě různých principů (Hallova sonda používaná v ABS jednotkách, indukční snímače, inkrementální optoelektronické snímače). Dále je laboratoř vybavena termokamerou, modely pro demonstraci měření a řízení (Stirlingův motor, krokové motory, robotická ruka, ...). Pro komunikaci senzorů s PC se využívají měřicí karty NI se softwarem LabView. Laboratoř je rovněž vybavena množstvím moderních senzorů pro měření teploty, tlaku, vzdálenosti, zrychlení, otáček.

Laboratoř vibrodiagnostiky

Laboratoř optické diagnostiky a měření

Experimentální laboratoř výzkumu a vývoje optických metod měření a diagnostiky v průmyslu. Aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na bezkontaktní automatické vyhodnocování rozměrů a tvarů výrobků převážně s využitím optických metod na bázi skenování. Vývoj diagnostických strojů a zařízení automatizovaného vyhodnocování stavu a kvality produktů, konstrukcí a různých zařízení. Analýza a diagnostika zařízení s využitím vysokorychlostního a infračerveného obrazového záznamu. Ověřování a kalibrace a měřidel.

Prototypová laboratoř elektroniky

Laboratoř poskytuje výrobní prostředky pro kusovou nebo malosériovou výrobu a osazení desek plošných spojů. Výroba desek plošných spojů chemickou cestou. Frézka plošných spojů BUNGARD CCD/2/ATC. Automatický osazovací stroj M10V. Ruční osazovací zařízení. Pájecí pec IBL MiniLab – pájení v parách. Ruční pájecí centrum.