O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Konstrukční a procesní inženýrství

Informace pro uchazeče

Tento obor sestává z šesti specializací z oblasti konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. V oboru se studuje problematika pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovní jako konstruktéři či výpočtáři ve všech strojních oborech.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 3909T001
Název česky Konstrukční a procesní inženýrství
Název anglicky Design and Process Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Klíčová slova Výrobní stroje
Konstrukce
CAD a MKP
Únosnost a životnost
Strojní části a skupiny