O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Automatické řízení a inženýrská informatika

Informace pro uchazeče

Studenti získají znalosti z teorie a prostředků automatického řízení a jejich vývojových trendů, metod identifikace, technické diagnostiky, zpracování signálů, simulace a optimalizace systémů a důkladně si osvojí práci s počítači po stránce technické a programové. Absolventi jsou schopni analyzovat, simulovat a projektovat výrobní, technologické a informační procesy a zařízení, navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků měřicí a počítačové techniky.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 3902T004
Název česky Automatické řízení a inženýrská informatika
Název anglicky Automatic Control and Engineering Informatics
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Klíčová slova instrumentace
aplikovaná informatika
automatické řízení
optimalizace
matematické modelování