O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Průmyslové inženýrství

Informace pro uchazeče

Obor rozvíjí široké teoretické a praktické znalosti základních výrobních technologií, jejich projektování, organizaci a řízení ve strojírenství. Jsou rozvíjeny a aplikovány nejnovější poznatky a metody operačního výzkumu v oblasti projektování a řízení výroby a kvality. Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k samostatné i týmové inženýrské a tvůrčí práci. Absolvent je připravován pro širokou oblast průmyslového inženýrství, kde se projektují, řídí nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů.

Popis

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s širokými teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, jejich projektování, organizaci a řízení ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, mezi které patří projektování, řízení výroby a kvality, si posluchači dále prohloubí studiem logistiky, metrologie a metod řízení výroby.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent tohoto oboru získá teoretické znalosti v oblasti projektování a řízení výrobních technologií včetně uceleného přehledu o experimentálních a numerických metodách operačního výzkumu. Obor připravuje specialisty v široké oblasti průmyslového inženýrství, kteří projektují nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů. Vychovává specialisty v oblasti řízení, projektování a všech návazných činností.

Odborné dovednosti absolventa

Absolvent oboru Průmyslové inženýrství získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné inženýrské práci v jednotlivých zaměřeních oboru: projektování, organizace a řízení výroby, řízení kvality a inovací, logistika v průmyslu, procesní controlling a metody řízení.

Obecné způsobilosti absolventa

Cílem studia je získat kompetence a schopnosti k inženýrské práci v oboru, konkrétně tvůrčím způsobem:
- aplikovat principy výrobních procesů a inovací,
- navrhovat a interpretovat numerické a experimentální metody analýzy výrobních procesů a controllingu,
- projektovat výrobní procesy a systémy včetně logistiky,
- získávat a interpretovat informační toky v oblasti průmyslové výroby.

Uplatnění absolventa

Obor Průmyslové inženýrství připravuje studenty pro širokou paletu technických pozic ve výrobních podnicích, kde jsou požadováni specialisté s nejvyšším technicky a projektově orientovaným vzděláním. Vychovává specialisty v široké oblasti průmyslového inženýrství, kteří projektují, řídí nebo inovují technologické procesy a výrobní systémy, včetně návazných pomocných a obslužných procesů. Vychovává specialisty v oblasti řízení, projektování a všech návazných činností.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 6208T116
Název česky Průmyslové inženýrství
Název anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Klíčová slova projektování výroby
řízení kvality
metody řízení
výrobní technologie
průmyslová logistika