Stavba výrobních strojů a zařízení

Informace pro uchazeče

Tento obor sestává z několika specializací z oblasti konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. V oboru se studuje problematika pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovní jako konstruktéři či výpočtáři ve všech strojních oborech.

Popis

Obor Stavba výrobních strojů a zařízení sestává z několika specializací. Tyto specializace pokrývají oblast konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. Mimo tuto základní oblast se v oboru studuje problematika pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů. Pro všechna tato zařízení se rovněž řeší problematika údržby a diagnostiky. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovní. Stanou se odborníky v jednotlivých specializacích, ale současně budou jejich znalosti dostatečné k tomu, aby mohli pracovat jako konstruktéři či výpočtáři i v jiných strojních oborech.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi oboru získají informace a poznatky z oboru konstrukce a stavby, provozu, údržby a diagnostiky výrobních strojů a zařízení. Osvojí si zásady a poznatky z metodického konstruování, teorie konstruování s využitím počítačové podpory. Získají hlubší znalosti stěžejních disciplín strojního inženýrství jako široký základ pro tvůrčí uplatnění ve strojírenství a pro další odborný růst různými formami celoživotního vzdělávání.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi magisterského studia jsou profilováni zejména jako konstruktéři, projektanti, výpočtáři, výzkumní a vývojoví pracovníci. Získávají speciální znalosti z dynamiky tekutinových mechanismů, modelování proudění, řízení hydraulických a pneumatických mechanismů a projektování hydraulických a pneumatických mechanismů. Absolvují konstrukční cvičení v oboru, samostatně zpracovávají ročníkové projekty.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolventi rozvinou své znalosti a dovednosti v konstrukci strojních dílů, skupin a strojních zařízení, osvojí si zásady a poznatky z metodického přístupu ke konstruování, teorie konstruování a důkladně se naučí využívat prostředky výpočetní techniky a počítačové grafiky při konstruování a projektování strojů a zařízení. Získají informace a znalosti podložené praxí z oboru konstrukce a stavby strojů a zařízení.

Uplatnění absolventa

Absolventi se uplatní jako výpočtáři, konstruktéři, vývojoví pracovníci v konstrukcích, projektanti v útvarech zabývajících se konstrukcí strojů a zařízení a v podnicích zabývajících se montáží, provozem a údržbou hydraulických a pneumatických zařízení, ale i zařízení čerpací techniky, potrubních rozvodů, mazací techniky, zkušebnictví a dalších specializací.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 2302V019
Název česky Stavba výrobních strojů a zařízení
Název anglicky Contruction of Production Machines and Equipment
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra částí a mechanismů strojů
Garant prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Klíčová slova Pohony strojů
CAD a MKP
Stroje a zařízení
Konstrukce a výpočty
Nejnovější postupy a technologie