Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Začíná druhé volební období děkana Čepa

Začíná druhé volební období děkana Čepa
Prvním březnem startuje druhá „čtyřletka“ stávajícího vedení Fakulty strojní VŠB-TUO v čele s děkanem Robertem Čepem. Jaké změny znovuzvolená hlava fakulty chystá?

Drobné změny ve vedení

Vedení Fakulty strojní VŠB-TUO vstupuje do nového období vládnutí pouze se čtyřmi proděkany. Bude se muset obejít bez děkana z let 2012–2020 a nedávného proděkana pro vnější vztahy a spolupráci s praxí profesora Iva Hlavatého. „Věřím, že už jsme natolik zkušený tým, že i nadále zvládneme posouvat fakultu postupnými kroky kupředu,“ uvedl děkan FS, profesor Robert Čep.

Agendu bývalého proděkana Hlavatého nově převezme profesor Aleš Slíva jakožto proděkan pro rozvoj fakulty. Jména i pozice dalších proděkanů zůstávají stejné – docent Zdeněk Poruba pokračuje jako proděkan pro internacionalizaci a lidské zdroje, docentu Miroslavu Mahdalovi zůstává v gesci věda, výzkum a doktorské studium a doktor Vojtěch Graf bude i nadále zodpovědný za agendu bakalářského a magisterského studia.

Cíle, vize, úkoly

V oblasti výuky čeká nové vedení několik důležitých úkolů. Mimo jiné akreditace ve všech stupních studia, udržení počtu domácích studentů a navýšení počtu těch, co přijíždějí ze zahraničí, a v neposlední řadě také úprava náplně studijních programů podle aktuálních požadavků z praxe. Děkan Čep má v plánu rovněž nabídku studia zjednodušit, a tím i zlevnit. „Namísto desítek zaměření by mohl vzniknout jeden univerzální bakalářský strojírenský program,“ naznačil Čep.

Co se vědy a výzkumu týče, cílem vedení fakulty je minimálně udržet, ideálně však podpořit a navýšit počty výsledků. „Na univerzitní vědecké radě jsme byli označeni za skokana roku. To mě těší a zároveň zavazuje, protože konkurence nespí, metodiky se vyvíjejí a musíme být pořád ve střehu,“ je si vědom děkan Robert Čep.

 

Vloženo: 1. 3. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět