Promoce Fakulty strojní

Promoce Fakulty strojní
Časový harmonogram promocí v Aule VŠB-TUO.

Slavnostní promoce studentů Fakulty strojní bakalářského a navazujícího magisterského studia proběhne ve dnech 1. - 2. července 2019.

Přečtěte si podmínky ukončení studia absolventů FS.

Rozpis promocí FS 2019

1. července 2019 – navazující magisterský program

8:30 hodin 

 • Strojírenská technologie
 • Robotika
 • Hydraulika a pneumatika

11:00 hodin 

 • Dopravní technika a technologie
 • Konstrukční a procesní inženýrství

14:00 hodin

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Průmyslové inženýrství
 • Energetické stroje a zařízení
 • Aplikovaná mechanika
 • Mechatronické systémy – USP    

2. července 2019 – bakalářský studijní program

8:30 hodin

 • Strojírenská technologie
 • Průmyslové inženýrství
 • Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

11:00 hodin

 •  Dopravní technika a technologie
 •  Technologie letecké dopravy:
  • technologie letecké dopravy
  • technologie provozu letecké techniky
  • technologie údržby letecké techniky
 • Provoz energetický zařízení
 • Technika tvorby a ochrany ŽP
 • Energetika 21. století
 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Aplikovaná mechanika

 14:00 hodin

 • Konstrukce strojů a zařízení:
  • konstrukce výrobních strojů a zařízení
  • konstrukce strojních dílů a skupin
  • průmyslový design
  • zemní, těžební a stavební stroje
 • Technická diagnostika, opravy a udržování
 • Robotika
 • Mechatronické systémy - USP
 • Aplikované vědy a technologie - USP

  

Vloženo: 3. 6. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět