Slavnostní poklepání na základní kámen odstartovalo dostavbu objektu CPIT TL1

Slavnostní poklepání na základní kámen odstartovalo dostavbu objektu CPIT TL1
Nová budova s označením CPIT TL1 významně přispěje k rozvoji infrastruktury pro strategické studijní programy Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické.

Desátého prosince 2018 byla poklepáním na základní kámen oficiálně započata výstavba dalšího objektu v blízkosti stávajícího Centra pokročilých inovačních technologií. Slavnostního aktu se zúčastnil  rektor VŠB-TUO prof. Snášel, děkanka FMT prof. Dobrovská,  děkan FS doc. Hlavatý, majitel stavební firmy PS Brno, s. r. o. Ing. Matyáš a řada dalších hostů.  

Nová budova s označením CPIT TL1 významně přispěje k rozvoji infrastruktury pro strategické studijní programy Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické. Společný projekt obou fakult je zaměřen na vybudování zázemí pro další rozvoj programů Dopravní technika a technologie, Strojírenská technologie a Procesní inženýrství a úzce souvisí se vzdělávacími záměry univerzity plánovanými v komplementárním projektu Technika pro budoucnost.

Obě fakulty získají nové prostory, které budou vybaveny špičkovým výukovým a experimentálním zařízením, a budou využívány ke vzdělávání i samostatné tvůrčí činnosti studentů. Ambicí tohoto projektu je výuku zkvalitnit a umožnit studentům přístup k novým technologiím a metodám. Své útočiště zde najde Institut dopravy a Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie z FS a Katedra chemie z FMT. Moderní laboratoře pracovišť Fakulty strojní budou vybaveny pokročilými technologiemi zaměřenými na automobilový průmysl, příkladem je přístrojová technika pro diagnostiku vozidel, asynchronní dynamometr s příslušenstvím, výkonová válcová zkušebna, zařízení pro měření provozních veličin spalovacího motoru na motorové brzdě. V programu Strojírenská technologie bude posílena oblast aditivní výroby, obrábění a metrologie (např. výukové CNC obráběcí centrum, 3D tisk práškových kovů, pec pro tepelné zpracování výtisků, výkonný laserový systém, optická hlava pro souřadnicový měřící systém). Katedra chemie Fakulty materiálově technologické  se dočká například digitálního viskozimetru, výukové stanice sdílení tepla vedením a prouděním a reverzní osmózy.

Projekt s názvem „Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMT VŠB-TUO“, s celkovým rozpočtem ve výši 117 774 100, 67 včetně DPH, je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který slouží nejen k podpoře hospodářského růstu regionů, ale také k rozvoji vzdělanosti. Ta je ve spojení s vědou a výzkumem pro konkurenceschopnost a rozvoj  našeho regionu klíčová. 

Vloženo: 14. 12. 2018
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět