Zlatá promoce a odhalení stopy prof. Jana Schenka

 21. 9. 2018, 10:00 - 14:00
 Aula, Chodník slávy před rektorátem VŠB-TUO
Zlatá promoce a odhalení stopy prof. Jana Schenka
10:00 Zlatá promoce, aula VŠB-TUO. 13:30 Slavnostní odhalení stopy profesora Jana Schenka, Chodník slávy před rektorátem VŠB-TUO.

V pátek 21. září se uskuteční již tradiční akce, a to zlatá promoce a slavnostní odhalení stopy významného absolventa.

Zlatá promoce, tedy slavnostní promoční akt po 50 letech, se za účasti vedení univerzity uskuteční v aule VŠB – Technické univerzity Ostrava od 10 hodin. Celkem se sejde 120 absolventek a absolventů Hornicko-geologické, Hutnické a Fakulty báňského strojnictví z roku 1968. Mnozí z nich se do Ostravy vrací opravdu po 50 letech.

Odhalení stopy profesora Jana Schenka proběhne v 13:30 hodin za přítomnosti rektora univerzity Václava Snášela, děkana Hornicko-geologické fakulty Vladimíra Slivky a řady dalších významných hostů.

Prof. Ing. Jan Schenk, CSc., je významným odborníkem v oboru Důlní měřictví, působil jako pedagog na Hornicko-geologické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava a zastával pozici vedoucího Institutu geodézie a důlního měřictví.

Vloženo: 4. 9. 2018
Kategorie:  Chystané akce
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět