Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

STUDIJNÍ OBORY
Konstrukce výrobních strojů a zařízení
Technická diagnostika, opravy a udržování
Technika pro zemní a stavební práce
Průmyslový design


INŽENÝR SPECIALISTA
Snahou katedry je výchova strojního inženýra - konstruktéra s tvůrčím myšlením, s vysokou počítačovou gramotností, s uceleným inženýrským základem a schopností rychlé aplikace nabytých teoretických znalostí při řešení projekčně konstrukčního problému.

SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ, 3D DESIGN, SIMULACE
V oblasti počítačové podpory konstruování se studenti naučí využívat SW - Catia, INVENTOR vč. MechSoft Profi, NX, AutoCAD a programy pracujícími s MKP. K dispozici je i plotter formátu A0.
Veškerá konstrukční cvičení a diplomové práce jsou vedena v laboratoři výpočetní techniky - fakultní počítačové učebně.

DOKTORSKÉ STUDIUM
Katedra rovněž vychovává doktoranty v oboru "Stavba výrobních strojů a zařízení".

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Na katedře je k dispozici laboratoř pro fyzikální modelování přenosových jevů, laboratoř technické diagnostiky a laboratoř biomechaniky.

logo-340-hmpg