Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

340-logo

Problematikou konstruování se katedra zabývá již více než 50 let a díky tomu může studentům na všech úrovních studia nabídnout nejen dosažení vysoké odborné úrovně v nabízených studijních oborech a specializacích, ale také studium v těsné návaznosti na potřeby průmyslové praxe.

Otázky ke Státním závěrečným zkouškám

(aktualizovaný seznam otázek pro AR 2019/2020)

Vyhlášení soutěže „GSII 2020 + COVID“

(již 9. ročník soutěže v rámci výuky předmětu Grafické systémy II, letos s podtitulem "COVID")

Konstrukce moderních kolejových vozidel

(nabídka studentům 1. roč. NMgr. studia pro ZS 2020/21 - předmět vyučován s firmou Siemens Mobility, s.r.o.)

Studijní obory a specializace katedry platné pro AR 2020/2021

Bakalářský stupeň studia

Studijní obor:
Technická diagnostika, opravy a udržování (2301R023-70) | Studijní plán | Prezentace

Studijní obor:
Konstrukce strojů a zařízení (2302R010) | Studijní plán
Specializace oboru Konstrukce strojů a zařízení:
Konstrukce výrobních strojů a zařízení (2302R010-21) | Studijní plán | Prezentace
Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo (2302R010-50) | Studijní plán | Prezentace
Průmyslový design (2302R010-60) | Studijní plán | Prezentace
Zemní, těžební a stavební stroje (2302R010-70) | Studijní plán | Prezentace


Navazující magisterský stupeň studia

Studijní obor:
Konstrukční a procesní inženýrství (3909T001) | Studijní plán
Specializace oboru Konstrukční a procesní inženýrství:
Výrobní stroje a zařízení (3909T001-20) | Studijní plán
Průmyslový design (3909T001-60) | Studijní plán
Zemní, těžební a stavební stroje (3909T001-70) | Studijní plán
Technická diagnostika, opravy a udržování (3909T001-72) | Studijní plán


Doktorský stupeň studia

Studijní obor:
Stavba výrobních strojů a zařízení (2302V019)  | Studijní plán