Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Implementace modulu virtuální reality
Řešitel
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2023
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
Program MPO
Předmět výzkumu
Aktuálně mezi nejnovější technologie, které průmyslové podniky začínají využívat, patří technologie využití virtuální reality ve vývoji. Je to zejména proto, že umožňuje na projektované technické objekty nejen nahlížet na monitoru počítače, ale poskytuje i možnosti bezprostředního testování ve virtuálním prostoru. Používání této technologie vyžaduje nové znalosti i způsoby vývoje a řízení. Záměrem je již existující SW systém doplnit o modul, který bude procesování a veškeré související činnosti s využitím virtuální reality řídit. Tento modul pak nabízet jako moderní softwarový systém určený pro průmyslové firmy, zejména pro ty, které budou postupně využití virtuální reality v budoucnu zavádět. Vznikne tak na trhu včas produkt, který průmyslovým firmám umožní urychlit proces zavádění virtuální reality do vývoje a testování. Hlavním cílem projektu je tedy získat ve spolupráci firmy ISSA CZECH s.r.o. s fakultou strojní potřebné znalosti pro vývoj nového modulu pro využití virtuální reality a implementaci současného SW systému. K tomu, aby mohl být modul pro virtuální realitu vyvíjen, je potřeba řešit specifikaci pro veškeré činnosti spojené s virtuální realitou, nezbytná je tak potřeb mít k dispozici odpovídající zařízení a veškeré znalosti, které jsou zapotřebí pro tvorbu a používání virtuální reality. Takovým zařízením a souvisejícími znalostmi disponuje VŠB-TUO, Fakulta strojní. Proto je v projektu účastníkem jako Znalostní organizace. Konkrétním výstupem celého projektu je nový SW systém, který zahrnuje základní moduly potřebné pro řízení průmyslových agend včetně procesování realizace a využití 3D CAD dat a virtuální reality. Z technologického hlediska bude vyvinut a provozován na aktuálních podporovaných vývojových prostředcích a z hlediska procesního bude modernizován systém ovládání a zpracování dat a doplněn o řízení nových oblastí virtuální reality a 3D tisku a skenování. Vznikne nový softwarový konkurenčně schopný produkt pro průmyslovou oblast, který dokáže řídit a optimalizovat procesy při vývoji v návaznosti na výrobu.
Zpět na seznam