Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum automatického nanášení kovových vrstev
Kód
SP2015/175
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Předmět výzkumu
V rámci projektu se náš realizační tým zaměří na využití vyvinuté renovační technologie s cílem o plně automatický režim. Metodika mikropulsního nanášení kovových materiálů je zvládnuta v manuálním režimu. Protože se jedná o technologii velice zdlouhavou a náročnou na dovednosti a zkušenosti obsluhy, bude náš výzkum směřován na popsání požadavků pro automatický režim, na testování provozu a na vyladění celého systému. Budou testovány různé kovové materiály a specifikovány nastavované parametry.
Členové řešitelského týmu
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Lukáš Heisig, Ph.D.
Ing. Roman Fousek
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Martin Procházka
Ing. Petr Drastík
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D.
Bc. Michal Polášek
Bc. Petr Motyka
Bc. Dalibor Kunc
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem je specifikovat parametry pro různé přídavné materiály v závislosti na nanášené vrstvě kovu. Projekt by měl doplnit dvouletý výzkum v oblasti renovačních technologiích. Dle předchozích plánů je výzkum směřován k podání patentu v Roce 2015.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 80000,- 110000,-
3. Materiálové náklady 20000,- 34801,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 45500,- 40106,-
5. Služby 40000,- 12950,-
6. Cestovní náhrady 35000,- 22643,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 24500,- 24500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 245000,-
Uznané náklady 245000,-
Celkem běžné finanční prostředky 245000,- 245000,-
Zpět na seznam