Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj TIG hořáku s automatickou výměnou wolframové elektrody za účelem jejího broušení
Kód
SP2016/163
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Předmět výzkumu
V rámci výzkumu automatického nanášení kovových vrstev metodou mikropulsního navařování byl zvládnut proces samotného nanášení. Při tomto procesu dochází k velmi rychlému poškozování wolframových elektrod, které je následně nutné vyměnit a nabrousit. Manipulace s elektrodou je zdlouhavá a proces nanášení přerušuje. Cílem výzkumu bude navrhnout a otestovat broušení elektrod přímo v hořáku, respektive automatickou výměnu za novou elektrodu.
Členové řešitelského týmu
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Roman Fousek
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D.
Ing. Martin Baránek
Ing. Milan Majer
Bc. Aleš Kikta
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cílem je otestovat možnosti renovace a výměny elektrod. V rámci výzkumu by měl vzniknout prototyp hořáku s automaticky výměnou elektrodou. V případě unikátnosti bude hořák patentován.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 80000,- 54000,-
3. Materiálové náklady 20000,- 20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 15000,- 25500,-
5. Služby 25000,- 45000,-
6. Cestovní náhrady 17500,- 13000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 17500,- 17500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 175000,-
Uznané náklady 175000,-
Celkem běžné finanční prostředky 175000,- 175000,-
Zpět na seznam