Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů chladících prvků s jejich prototypy
Kód
SP2016/48
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci projektu bude identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů termoelektrických chladících prvků s jejich funkčními modely navrženými pro léčebnou aplikaci na živé tkáni zpracovaných na základě Patentu 303114 - Zařízení pro aplikaci hypotermie, k němuž vlastníkem práv je VŠB-TUO.
Členové řešitelského týmu
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. Václav Sládeček, Ph.D.
Ing. Ondřej Bajer
Ing. Šimon Mareček
Bc. Patrik Pauler
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
V rámci projektu bude provedena identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů termoelektrických chladících prvků s jejich funkčními modely pro zpracováni jejich prototypu, ověření v praxi a publikace získaných výsledků.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 50000,- 50000,-
3. Materiálové náklady 25000,- 33448,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 25000,- 73090,-
5. Služby 30000,- 22650,-
6. Cestovní náhrady 50000,- 812,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 20000,- 20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 200000,-
Uznané náklady 200000,-
Celkem běžné finanční prostředky 200000,- 200000,-
Zpět na seznam