Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Testování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů nestabilních zlomenin
Kód
SP2013/18
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
Výzkum chování jednotlivých dílů fixátorů pro léčbu nestabilních zlomenin. Jedná se o rengentransparentní fixátory a jejich díly. Jde o to navrhnout nejvhodnější materiál těchto dílů. Leden - červen - testování nově navrženého fixátoru, modifikace dle naměřených dat Září - říjen - testování upínacího prvku pro Kirschnerův drát, modifikace dle naměřených dat Listopad - prosinec - publikace výsledků
Členové řešitelského týmu
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Ing. Roman Fousek
Ing. Tomáš Neumann
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
1. Funkční vzorek modifikovaného dílu fixátoru.

2. Publikace výsledků minimálně v recenzovaném odborném periodiku

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 20000,- 45000,-
3. Materiálové náklady 10200,- 15884,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 10000,- 0,-
5. Služby 15000,- 0,-
6. Cestovní náhrady 15000,- 9316,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 7800,- 7800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 78000,-
Uznané náklady 78000,-
Celkem běžné finanční prostředky 78000,- 78000,-
Zpět na seznam