Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj 3D tisku metodou mikropulsního nanášení kovů
Kód
SP2014/216
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2014 - 31. 12. 2014
Předmět výzkumu
Hlavním záměrem projektu je vývoj metody 3D tisku z kovových materiálů. Zaměříme se na dvě oblasti. První bude spočívat v nanášení vrstev kovu na určitý povrch. Druhou oblastí bude přímý tisk na počáteční matrici. Vstupní geometrie budou získávány metodou skenování strukturovaným světlem. Projekt bude rozdělen do tří dílčích částí: 1. Vývoj tiskové hlavy s podavačem drátu. Formou zkušebních testů bude vyhodnocena optimální metoda přívodu drátu ke špičce tiskové hlavy. Vhodnost drátu bude testována na vyvinuté účelové ohýbačce. 2. Tisk ABS materiálu s vlivem podtlakového prostředí. 3. Automatizace zpětné vazby pro určování skutečných výsledků 3D tisku pro potřeby následného obrábění přesných povrchů.
Členové řešitelského týmu
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Roman Fousek
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Daniel Trnka
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D.
Bc. Ing. Jiří Malich
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Hlavním cílem je shromáždit podklady pro patentové řešení 3D tisku metodou mikropulsu.Předpoklad realizace patentu je v roce 2015. V rámci výzkumu vznikne testovací linka na určování parametrů vhodných přídavných drátů - funkční vzorek.
Podtlaková stanice s vysokorychlostním prouděním - funkční vzorek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 48000,- 43000,-
3. Materiálové náklady 38000,- 43100,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 18000,- 19500,-
5. Služby 32000,- 31500,-
6. Cestovní náhrady 18400,- 17300,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 31600,- 31600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 130000,- 130000,-
Plánované náklady 316000,-
Uznané náklady 316000,-
Celkem běžné finanční prostředky 316000,- 316000,-
Zpět na seznam