Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj modulárního stroje pro výzkum v oblasti renovačních zařízení.
Kód
SP2013/210
Řešitel
Období řešení projektu
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Předmět výzkumu
Prvotním úkolem projektu je zkonstruovat modulový stroj pro využití v oblasti výzkumu nových renovačních technologií a pro potřeby vzdělávání strojních oborů. Pomocí navrženého zařízení budou prováděny testy nových renovačních procesů. Získané podklady můžou být následně uplatněny při vývoji renovačního stroje, který bude umožňovat v automatickém režimu odhalit a lokalizovat závady, navrhnout a zrealizovat opravu včetně výstupní kontroly. Základ bude tvořit polohovací stůl složený převážně ze standardizovaných částí. Funkčními prvky budou výměnné modulové hlavy, které budou mít rozdílné funkce. 1. Hlava s pálicí diodou - bude umožňovat ve dvou osách vypalovat. 2. Obráběcí hlava, případně hlava pro mikro-pulzní navařování. 3. Hlava s modelačním odporovým drátem - bude umožňovat obrábět polystyrenové dílce v 3D prostoru. Bude se jednat o tvrzený polystyren, takže vzniklé díly budou pevné a bude je možné skládat a montovat do celků. 4. Hlava se skenovacím zařízením - základem by byl skener NEXTENGINE. Zařízení by tak umožnilo naskenovat prostorové objekty pro potřeby následného obrábění. Data by byla přímo v souřadném systému XYZ.
Členové řešitelského týmu
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Ing. Roman Fousek
Ing. Tomáš Neumann
Ing. Jana Mazurová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)
Cíle projektu jsou ve třech rovinách. První je vývojová se zaměřením se na konstruování obráběcích modulových hlav pro výrobní stroje (i pro standardní). Studenti katedry výrobních strojů vyvinou vlastní řešení obráběcího stroje.
Druhým cílem je vytvořit automatizované obráběcí centrum, které by doplňovalo praktickou výuku konstruktérů.
Posledním cílem využití modulového obráběcího stroje je v oblasti automatické renovace opotřebovaných forem bez nadměrného plýtvání materiálu a tím i zkrácení obráběcích časů.

Harmonogram řešení:
3 měsíce - konstruktérská činnost
5 měsíců - výrobní realizace
1 měsíc - úprava a testování řídícího systému
2 měsíce - výzkum v oblasti renovačních postupů ( počítá se s pokračováním v dalším roce)

Předpokládané výstupy:
Funkční vzorky v podobě dvou modulových hlav a polohovacího stolu.
Metodika renovace obecných ploch.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh Skutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,- 0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0,- 0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0,- 0,-
2. Stipendia 40000,- 40000,-
3. Materiálové náklady 45000,- 57454,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek 90000,- 87699,-
5. Služby 36300,- 31649,-
6. Cestovní náhrady 20000,- 14498,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory 25700,- 25700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory) 0,- 0,-
9. Pořízení investic 0,- 0,-
Plánované náklady 257000,-
Uznané náklady 257000,-
Celkem běžné finanční prostředky 257000,- 257000,-
Zpět na seznam