Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

MĚSÍČEK, Jakub, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ, Petr NOVÁK, Jiří HAJNYŠ a Kristýna KUTIOVÁ. Topological optimization of the formula student bell crank. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2019, 2019(October), s. 2964-2968. ISSN 1803-1269. [Detail]
BIALY, Witold a Jiří FRIES. COMPUTER SYSTEMS SUPPORTING THE MANAGEMENT OF MACHINES/EQUIPMENT IN HARD COAL MINES. CASE STUDY. Management Systems in Production Engineering. Varšava: De Gruyter, 2019, 27(3), s. 138-143. ISSN 2299-0461. [Detail]
ŽARNOVSKÝ, J., I. KOVÁČ, R. MIKUŠ, Jiří FRIES a M. MOŠAT'. Vibration diagnostics of CNC machining center spindle. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2019, 19(2), s. 350-356. ISSN 1213-2489. [Detail]
HRABEC, Ladislav, Michaela HRABCOVÁ a Petr CHYTKA. Elektromobilita - klady, zápory a dopady pro majitele vozidel a práci autoservisů. Spravodaj ATD SR. Asociácia technických diagnostikov SR, 2019, 16(2), s. 2 - 12. ISSN 1337-8252. [Detail]
CHYTKA, Petr, Ladislav HRABEC a Michaela HRABCOVÁ. Aditivace maziv pod tlakem nových exhalačních předpisů - stručný rozbor aktuálního stavu výzkumu a možností aplikace. Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2019, 28(z1), s. 71-81. ISSN 1210-311X. [Detail]
KLOUDA, Vlastimil, Vlastimil MONI, Michal ŘEHOŘ, Jan BLATA a František HELEBRANT. The evaluation of risk degree for the proces of a brown coal spontaneous ignition on dumps with using of modern numeric methods. Czech-Polish Conference Modern Mathematical Methods in Engineering 2017 : proceedings. P.A. NOVA S.A., 2018, 26(2), s. 71-75. ISSN 2299-0461. [Detail]
KOVÁŘ, Ladislav, Pavel NOVÁK a Jaroslav MELECKÝ. LANCE DESIGN FOR SCRAP MELTING AGGREGATES. MM Science Journal. MM Publishing, 2018, s. null. ISSN 1803-1269. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ a Kristýna KUTIOVÁ. Complex view to racing car upright design and manufacturing. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, 18(3), s. 449-456. ISSN 1213-2489. [Detail]
CHYTKA, Petr, Ladislav HRABEC a Michaela HRABCOVÁ. Nové exhalační normy a jejich dopad na provoz motorových vozidel. Spravodaj ATD SR. Asociácia technických diagnostikov SR, 2018, 15(2), s. 8-17. ISSN 1337-8252. [Detail]
CHYTKA, Petr, Ladislav HRABEC a Michaela HRABCOVÁ. Dopady nových exhalačních norem na konstrukci a provoz motorových vozidel - část 1: LSPI a superlubricita. Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2018, 27(z1), s. 47-58. ISSN 1210-311X. [Detail]
FRIES, Jiří a Tomáš HAPLA. Influence Affecting the Lifetime of Belt Conveyor's Drive Drums. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. University of Osijek, 2018, 25(1), s. 7-14. ISSN 1330-3651. [Detail]
BLATA, Jan, David ŠEDĚNKA, L. KAŠIAR a P. VOLNA. Examining the condition of the ball and the ball track on the heavy machine ZP6600. Diagnostyka. Varšava: Polish Society of Technical Diagnostics, 2017, 18(3), s. 85-91. ISSN 1641-6414. [Detail]
BLATA, Jan, David ŠEDĚNKA, L. KAŠIAR a P. VOLNA. Examining the condition of the ball and the ball track on the heavy machine ZP6600. Diagnostyka. Varšava: Polish Society of Technical Diagnostics, 2017, 18(3), s. 85-91. ISSN 1641-6414. [Detail]
KLOUDA, Petr, Vlastimil MONI, Jan BLATA, Lubomír DONÁT a František HELEBRANT. Degradation of the state of a ball track at the ZP 6600. Management Systems in Production Engineering. De Gruyter, 2017, 25(1), s. 68-75. ISSN 2299-0461. [Detail]
MONI, Vlastimil, Petr KLOUDA, Jan BLATA a František HELEBRANT. The application for a prediction of the coal spontaneous ignition - PREDISAM. Management Systems in Production Engineering. De Gruyter, 2017, 25(2), s. 81-87. ISSN 2299-0461. [Detail]
CHYTKA, Petr, Ladislav HRABEC a Michaela HRABCOVÁ. Dieselgate - co bude dál? Část 2: Automobilová maziva z pohledu normotvůrců ACEA a API. Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2017, 26(z1), s. 101-111. ISSN 1210-311X. [Detail]
CHYTKA, Petr, Ladislav HRABEC a Michaela HRABCOVÁ. Dieselgate - co bude dál? Část 1: Emise (stručný popis dopadů a opatření v USA a Evropě). Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2017, 26(z1), s. 88-100. ISSN 1210-311X. [Detail]
HALAMA, Radim, Michal ŠOFER, Jaroslav ROJÍČEK, František FOJTÍK a Kamil KOLARIK. A method for predicting ratcheting and wear in rolling contact fatigue, taking technological residual stresses into consideration. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2017, 24(Supplement 1), s. 7-14. ISSN 1330-3651. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Lenka MALÉŘOVÁ a Horst GONDEK. Stanovení charakteristik lokálního požáru v návaznosti na standardy pro hodnocení požární bezpečnosti staveb v České republice. The Science for Population Protection. Ministerstvo vnitra GŘ hasičského záchranného sboru, 2017, 9(2), s. 1-10. ISSN 1803-635X. [Detail]
CHYTKA, Petr, Ladislav HRABEC a Michaela HRABCOVÁ. Dieselgate - co bude dál? Část 1: Emise (stručný popis dopadů a opatření v USA a Evropě). Tribotechnika. Techpark, o.z., 2017, 10(3), s. 58-62. ISSN 1338-0524. [Detail]
CHYTKA, Petr, Ladislav HRABEC a Michaela HRABCOVÁ. Dieselgate - co bude dál? Část 2: Automobilová maziva z pohledu normotvůrců ACEA a API. Tribotechnika. Techpark, o.z., 2017, 10(4), s. 62-66. ISSN 1338-0524. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Marianna TOMÁŠKOVÁ a Horst GONDEK. Srovnání metod pro stanovení průtoku kouře využitelných při návrzích zařízení pro odvod kouře a tepla. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2017, 26(2), s. 82-86. ISSN 1210-1389. [Detail]
POKORNÝ, Jiří a Horst GONDEK. Comparison of theoretical method of the gas flow in corridors with experimental measurement in real scale. Acta Montanistica Slovaca. Volume 18. Košice: Technická univerzita Košice, 2016, 21(2), s. 146-153. ISSN 1335-1788. [Detail]
UČEŇ, Oldřich a Lubomír NOVOTNÝ. Methodology of Geometry Testing and Measuring of Machine Tool Components Having Big Dimensions and Their Verification Using the FEM Method. Applied Mechanics and Materials. Volume 821. Trans Tech Publications, 2016, s. 378-384. ISSN 1662-7482. [Detail]
HEISIG, Lukáš, Jan BLATA a František HELEBRANT. The evaluation of risk degree for the process of brown coal spontaneous ignition on dumps with using of modern numeric methods. International Journal of Engineering & Technical Research. Engineering Research Publication, 2016, 1(1), s. 24-26. ISSN 2454-4698. [Detail]
UČEŇ, Oldřich a Lubomír NOVOTNÝ. Innovation testing of bending of the machine-tool frames. MM Science Journal. Praha: MM Publishing, 2016, 2016(DECEMBER), s. 1625-1629. ISSN 1803-1269. [Detail]
MAREK, Vladislav, Ondřej ŠVEC a Ladislav HRABEC. Monitorování stavu olejových náplní v provozu velkých točivých strojů. Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2016, 25(z1), s. 150-155. ISSN 1210-311X. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar, Horst GONDEK a Jiří POKORNÝ. “CUTTING PATTERN” - A PROGRAM FOR ANALYSIS OF CONFIGURATION OF CUTTERS ON A CUTTERHEAD. Aplimat - Journal of Applied Mathematics and Engineerings. Slovak University of Technology, 2015, 6(2014), s. 51-57. ISSN 1337-6365. [Detail]
HUMMEL, Martin, Ilona HUMMELOVÁ, Jaroslava KOUDELKOVÁ a Kristýna ČERNÁ. Mining of Protection Pillars without Subsidence. Journal of mining science. Springer, 2015, 51(2), s. 335-341. ISSN 1062-7391. [Detail]
CHYTKA, Petr a Ladislav HRABEC. Testování motorů automobilů na základě nejnovějších předpisů WLTP a vliv na testy motorového oleje. Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2015, 24(z1), s. 81-88. ISSN 1210-311X. [Detail]
CHYTKA, Petr a Ladislav HRABEC. Testování motorů automobilů na základě nejnovějších předpisů WLTP a vliv na testy motorového oleje. Tribotechnika. Techpark, o.z., 2015, 8(2), s. 44-47. ISSN 1338-0524. [Detail]
GONDEK, Horst, Jiří NERUDA a Jiří POKORNÝ. The Dynamics of Impacts Tools the Loading Boom Bucket Wheel Excavators. Applied Mechanics and Materials. Volume 683. Trans Tech Publications, 2014, 683(2014), s. 213-218. ISSN 1660-9336. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, František FOJTÍK, Oldřich UČEŇ, Günther THEISZ, Ječmínek VLADIMÍR, Vojtěch BAJTEK, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Kateřina DĚDKOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. About the Verification of External Fixators Applied in Traumatology and Orthopaedics. Applied Mechanics and Materials. Volume 752-753. Trans Tech Publication Ltd, 2014, 732, s. 153-160. ISSN 1660-9336. [Detail]
FRIES, Jiří. BELT SLIPPAGE ON DRIVE DRUMS OF BELT CONVEYORS. Ciencia e Tecnica Vitivinicola. Estacao vitivinicola nacional, 2014, 29(7), s. 2-7. ISSN 0254-0223. [Detail]
FRIES, Jiří. FUNCTIONALITY DETERMINATION BY THE ANALYTICAL CALCULATION. Ciencia e Tecnica Vitivinicola. Estacao vitivinicola nacional, 2014, 29(8), s. 72-79. ISSN 0254-0223. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Leopold PLEVA, Martin POMPACH, Oldřich UČEŇ, František FOJTÍK, Tomáš KUBÍN, Günther THEISZ, Luboš ŽILKA a Zdeněk PORUBA. External and Internal Fixators for Treatment of Complicated Fractures in Traumatology and Orthopaedics. Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference : May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic : book of full texts. Brno: Brno University of Technology, 2014, 1(2014), s. 180-183. ISBN 978-80-214-4871-1. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Horst GONDEK. Utilisation of the Simulated Annealing Method for optimisation of configuration of cutters on the cutterhead. Global Journal for Research analysis. Ahmedabad: Global Journal for Research analysis, 2014, 3(1), s. 56-57. ISSN 2277-8160. [Detail]
MONI, Vlastimil, Jan BLATA, Dariusz CYMERYS a Jan RIPEL. Practical application of the new MMM method in non-destructive testing. SGEM 2014 : 14th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Volume III, Environmental economics ... : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. STEF92 Technology Ltd., 2014, 14(3), s. 451-456. ISSN 1314-2704. [Detail]
MONI, Vlastimil, Jaroslav GRAMAN, Lubomír DONÁT, Tomáš ŠKALOUD, Petr KLOUDA a František HELEBRANT. Optimisation possibilities of operetional duty of bucket teeth of wheel excavator. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. STEF92 Technology Ltd., 2014, vol.III(14), s. 419-426. ISSN 1314-2704. [Detail]
VANĚK, Petr, Martin PROCHÁZKA, Iva KUDELOVÁ, František HELEBRANT a Ivan BÍLÝ. Technical diagnostics implementation into production process operational experiences. SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III, Exploration and mining mineral processing. STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. III(14), s. 607-614. ISSN 1314-2704. [Detail]
CHYTKA, Petr a Ladislav HRABEC. Stick-slip efekt a tribotechnika (malý rozbor problému). Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2014, 23(1), s. 113-119. ISSN 1210-311X. [Detail]
MAREK, Vladislav a Ladislav HRABEC. Kaly v turbinových a hydraulických olejích - stanovení a jejich odstranění. Technická diagnostika. Asociace technických diagnostiků ČR, 2014, 23(1), s. 150-153. ISSN 1210-311X. [Detail]
CHYTKA, Petr a Ladislav HRABEC. Damoklův meč pomalých či akcelerujících pohonů. Tribotechnika. Techpark, o.z., 2014, 7(3), s. 54-57. ISSN 1338-0524. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš HAPLA a Tomáš NEUMANN. Optimální parametry dobývací techniky pro konkrétní podmínky. Zpravodaj Hnědé uhlí. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 2014, 2014(3), s. 46-52. ISSN 1213-1660. [Detail]
DRÁPALA, Jaromír, Miroslav KURSA, Miroslav GREGER, Ivo SZURMAN, Silvie BROŽOVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Daniel PETLÁK, Václav NÉTEK, Michal MADAJ, Martin POHLUDKA a Zdeněk NOGA. Activities of the Department of materials preparation in the Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2013, 65(6), s. 75-80. ISSN 0018-8069. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Karel FRYDRÝŠEK a Horst GONDEK. Meaning of existence of hot gas layer for determination of the fire plume centreline temperature. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2013, 7(1), s. 47-54. ISSN 1998-0140. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Roland JANČO a Horst GONDEK. Solutions of beams, frames and 3D structures on elastic foundation using FEM. International Journal of Mechanics. North Atlantic University Union, 2013, 7(4), s. 362-369. ISSN 1998-4448. [Detail]
PYSZKO, René, Miroslav PŘÍHODA, Jiří BURDA, Pavel FOJTÍK, Tomáš KUBÍN, Miroslav VACULÍK, Marek VELIČKA a Mária ČARNOGURSKÁ. Cooling nozzles characteristics for numerical models of continuous casting. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2013, 52(4), s. 437-440. ISSN 0543-5846. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Jaroslav JOŘENEK, Oldřich UČEŇ, Tomáš KUBÍN, Luboš ŽILKA a Leopold PLEVA. Design of External Fixators Used in Traumatology and Orthopaedics - Treatment of Fractures of Pelvis and its Acetabulum. Procedia Engineering. Volume 48. Amsterdam: Elsevier, 2013, 48(2012), s. 164-173. ISSN 1877-7058. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Roland JANČO a Horst GONDEK. Report about the Solutions of Beams and Frames on Elastic Foundation Using FEM. Recent advances in mathematical methods and computational techniques in modern science : proceedings of the 2nd International Conference on Applied Numerical and Computational Mathematics (ICANCM '13) : Morioka City, Iwate, Japan, April 23-25,2013. [Japonsko]: WSEAS Press, 2013, 11(2013), s. 143-146. ISSN 2227-4588. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Josef KAŠÍK a Horst GONDEK. Simulation-Based Reliability Assessment Method Applied in Engineering Design and Economics. Recent advances in mathematical methods and computational techniques in modern science : proceedings of the 2nd International Conference on Applied Numerical and Computational Mathematics (ICANCM '13) : Morioka City, Iwate, Japan, April 23-25,2013. [Japonsko]: WSEAS Press, 2013, 11(2013), s. 159-162. ISSN 2227-4588. [Detail]
MONI, Vlastimil, František HELEBRANT a Pavel SCHMIDT. Comparing Measurement of Technical State of Rotating Part sof Selected Belt Conveyor No. PDP 112. SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 1]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013, 13(volume I), s. 309-316. ISBN 978-954-91818-7-6. [Detail]
THEISZ, Günther, Ivo VESELÝ, Karel FRYDRÝŠEK, Roman FOUSEK, Václav SLÁDEČEK a Leopold PLEVA. Passive Motion Splint Applied in Traumatology And Ortopaedics. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 1(1), s. 117-123. ISSN 1210-0471. [Detail]
MONI, Vlastimil, František HELEBRANT, Lumír KOLÁŘ a Iva KUDELOVÁ. Srovnávací měření aktuálního technického stavu rotujících částí pásového dopravníku. Spravodaj ATD SR. Košice: Asociácia technických diagnostikov SR, 2013, 2/2013(10), s. 14-20. ISSN 1337-8252. [Detail]
MAREK, Vladislav a Ladislav HRABEC. Tribodiagnostika velkých točivých strojů. Spravodaj ATD SR. Košice: Asociácia technických diagnostikov SR, 2013, X(1), s. 9-11. ISSN 1337-8252. [Detail]
CHYTKA, Petr a Ladislav HRABEC. Čistota oleje - jeden z faktorů jeho životnosti. Technická diagnostika. Ostrava: Asociace technických diagnostiků ČR, 2013, XXII(z1/2013), s. 149-157. ISSN 1210-311X. [Detail]
MAREK, Vladislav a Ladislav HRABEC. Kompresorové oleje. Technická diagnostika. Ostrava: Asociace technických diagnostiků ČR, 2013, XXII(z1/2013), s. 193-198. ISSN 1210-311X. [Detail]
THEISZ, Günther, Ivo VESELÝ, Karel FRYDRÝŠEK, Roman FOUSEK, Václav SLÁDEČEK a Leopold PLEVA. PASSIVE MOTION SPLINT APPLIED IN TRAUMATOLOGY AND ORTOPAEDICS. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 1(LIX), s. 117-123. ISSN 1210-0471. [Detail]
PLEVA, Leopold, Vladimír JEČMÍNEK, Tomáš KUBÍN, Oldřich UČEŇ, Karel FRYDRÝŠEK, Jaroslav JOŘENEK a Jiří ŽILKA. ABOUT THE DEVELOPMENT OF EXTERNAL FIXATORS APPLIED IN EMERGENCY SURGERY. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 1(LIX), s. 77-85. ISSN 1210-0471. [Detail]
MAREK, Vladislav a Ladislav HRABEC. Tribotechnická diagnostika. Řízení & údržba průmyslového podniku. Český Těšín: Trade Media International s. r. o., 2013, VI(5), s. 6-8. ISSN 1803-4535. [Detail]

Projekty

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Implementace modulu virtuální reality 2021 2023
HS3402102 Varroc Lighting Systems, 2021 2022
SP2021/6 Výzkum a vývoj moderních technologií v průmyslové praxi 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimalizace konstrukce deskového drtiče pro eliminaci přenášených vibrací 2020 2022
HS3402001 SCASERV,Fries,605315076 2020 2020
HS3402002 Homola a.s., Kovář, 4585 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
SP2020/1 Výzkum a vývoj sofistikovaných technologií v průmyslové praxi 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací 2019 2021
HS3401902 Advanced Metal Powders, K 2019 2020
HS3401901 Optimalizace náprav přívěsů nákladních automobilů 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
SP2019/2 Výzkum a inovace moderních technologií v průmyslové praxi 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401804 SCASERV a.s., Kovář, 4585 2018 2019
HS3401802 ISSACZECHs.r.o.,Kubín,6 2018 2018
HS3401803 AdvancedMetalPowderss. 2018 2018
IRP/2018/243 Řešení provozní spolehlivosti výrobních strojů má svůj základ v praktické výuce. 2018 2018
SP2018/3 Výzkum a analýza moderních technologií ve výrobní praxi 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401702 Varroc Automotive Systems, Učeň, 4274 2017 2020
HS3401704 Vývoj systému stínění pergol a přístřešků 2017 2018
HS3401701 VÍTKOVICE TESTING CENTER,Blata,7606 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
SP2017/23 Výzkum a aplikace moderních technologií ve výrobní praxi 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401604 Vítkovice Power Engineering,Blata,7606 2016 2016
HS3401605 Škoda Auto,Blata,7606 2016 2016
SP2016/163 Vývoj TIG hořáku s automatickou výměnou wolframové elektrody za účelem jejího broušení 2016 2016
SP2016/48 Identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů chladících prvků s jejich prototypy 2016 2016
SP2016/9 Výzkum a inovace moderních technologií ve výrobní praxi 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401505 Tereos TTD,Blata,7606 2015 2016
HS3401502 Vítkovice Power Engineer.,Blata,7606 2015 2015
HS3401504 Vítkovice Power Engineering,Blata,7606 2015 2015
SP2015/109 Testování konstrukčních prvků, uzlů a sestav chladících zařízení 2015 2015
SP2015/175 Výzkum automatického nanášení kovových vrstev 2015 2015
SP2015/20 Výzkum a vývoj moderních technologií ve výrobní praxi 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/164 Inovace předmětu "Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů" 2014 2014
FRVS2014/198 Integrace praktických zkušeností do předmětu Provoz, diagnostika a údržba strojů 2014 2014
HS3401403 Policie ČR,Učeň,4271 2014 2014
SP2014/216 Vývoj 3D tisku metodou mikropulsního nanášení kovů 2014 2014
SP2014/23 Výzkum a vývoj měřících postupů a sofistikovaných technologií v průmyslové praxi 2014 2014
SP2014/66 Zařízení pro aplikaci hypotermie 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS340301 Varroc Automotive Systems, Učeň, 4274 2013 2030
Další cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovednosti studentů a zaměstnanců podniků s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce 2013 2014
SP2013/18 Testování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů nestabilních zlomenin 2013 2013
SP2013/210 Vývoj modulárního stroje pro výzkum v oblasti renovačních zařízení. 2013 2013
SP2013/30 Výzkum a vývoj měřících postupů a ověřování materiálových vlastností vybraných technologií v inženýrské praxi 2013 2013
SP2013/46 Výzkum a vývoj chladicího prvku, pro zařízení na indikaci hypotermie 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Programovatelný vysokovýkonný stroj pro bezdeformační prostřihování a dělení profilů 2012 2014

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi 2011 2014