Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

PAULER, Patrik, Zdeněk NOGA a Václav SLÁDEČEK. Zařízení pro lokální chlazení tkáně. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Roman FOUSEK. Tlumič nárazů s nastavitelnou hodnotou absorpce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Roman FOUSEK. Multifunkční zarážka. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK, Šimon MAREČEK a Zdeněk NOGA. Řídící box chladícího zařízení pro léčení a rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Řídící box chladícícho zařízení pro uplatnění lokálního chlazení v medicínské a veterinární oblasti. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BAJER, Ondřej, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro léčení koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí prostředek pro rehabilitaci koňských končetin. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s velkou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PAULER, Patrik, Václav SLÁDEČEK a Zdeněk NOGA. Chladicí hubice s malou kontaktní plochou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH, Antonín DURNA a Jiří FRIES. Sofistikovaná 3D tiskárna. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Tomáš KUBÍN. Zařízení pro zkoumání změny orientace směru produktu pomocí vlastní váhy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Tomáš KUBÍN. Dopadová stolice. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub a Tomáš KUBÍN. Laboratorní válečkový dopravník. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Automatická mikropulsní navařovací jednotka. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Nekonvenční uložení hřídele čerpadla. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Rám pontonu - nosná konstrukce. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Modulární výtahový rošt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2015. [Detail]
BAJER, Ondřej, Šimon MAREČEK a Zdeněk NOGA. Měřící zařízení pro experimentální vyhodnocení teplotního pole. VŠB-TU Ostrava,FS, 2015. [Detail]
KOVÁŘ, Ladislav, Tomáš KUBÍN a Oldřich UČEŇ. manipulační (vstupní) zařízení prostřihovacího stroje. ELVAC a.s., 2014. [Detail]
BAJER, Ondřej, Šimon MAREČEK a Zdeněk NOGA. Zařízení pro stanovení tepla produkovaného tkáni koňské končetiny. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MAREČEK, Šimon, Ondřej BAJER a Zdeněk NOGA. Model holenní části přední končetiny koně typu ČT. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
TOMEČEK, František. Chladící helma pro navození stavu hypotermie neinvazivním způsobem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KUBEŠA, Kamil a Jiří FRIES. Segmentový šnekový dopravník pro dopravu uhlí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
MLČÁK, Tomáš a Jiří FRIES. Pásový podvozek pro překonání kolmé stěny. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Návrh geometrie a střižné síly pro stříhací mechanismus hydraulických nůžek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Návrh geometrie tenzometru a výpočet tahových sil v měřených lanech/drátech. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Modifikované uložení hřídele odstředivého čerpadla. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Rám s možností změny výšky. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Hydraulické nůžky pro práci na dole. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Tenzometr na měření napnutí lan a drátů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub. Dvojitá dýza. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
LOMOZNÍK, Jakub. Aerodynamický tunel pro zmenšené modely. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Polohovatelný stůl. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Renovační hlava. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Upínací blok. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš, Oldřich UČEŇ a Roman FOUSEK. Horní gántr s tlumící funkcí. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Polohování skenovací hlavy. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KUBÍN, Tomáš a Roman FOUSEK. Sloupový skenovací manipulátor. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Tomáš KUBÍN, Tomáš NEUMANN a Roman FOUSEK. Koncovka pro měření dynamických rázů při simulaci chůze. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
UČEŇ, Oldřich, Tomáš KUBÍN, Tomáš NEUMANN a Roman FOUSEK. Protéza pro simulaci dynamického namáhání v dolní končetině při chůzi. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš HAPLA a Tomáš NEUMANN. Dutý přímočarý hydromotor. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
FRIES, Jiří, Tomáš HAPLA a Tomáš NEUMANN. Přídavná konstrukce ke standu na měření rozpojovacích sil hornin a stavebních materiálů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Stend pro zjišťování mechanických vlastností stavebních materiálů. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HLUBEK, Petr a Jiří FRIES. Stend pro měření fyzikálních vlastností stavebních pojiv s digitálním výstupem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Mezirošt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
KAUFMAN, Tomáš, Jiří MLČOCH, Radim DITTRICH a Jiří FRIES. Výtahový rošt. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ZEMČÍK, František a Jiří FRIES. PTCV (pressure-tank-control valve) blok rekuperačního zařízení se škrtícím ventilem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
ZEMČÍK, František a Jiří FRIES. Elektronický ovládací blok rekuperačního zařízení s monitorem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
TOMEČEK, František. Zařízení pro neinvazivní chlazení kotníku. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]

Projekty

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Implementace modulu virtuální reality 2021 2023
HS3402102 Varroc Lighting Systems, 2021 2022
SP2021/6 Výzkum a vývoj moderních technologií v průmyslové praxi 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019431 Optimalizace konstrukce deskového drtiče pro eliminaci přenášených vibrací 2020 2022
HS3402001 SCASERV,Fries,605315076 2020 2020
HS3402002 Homola a.s., Kovář, 4585 2020 2020
RPP2020/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2020 2020
RPP2020/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2020 2020
SP2020/1 Výzkum a vývoj sofistikovaných technologií v průmyslové praxi 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40022 Modulus IoT Tracker 2019 2021
FV40046 Mobilní diagnostický systém plunžrových čerpadel s bezdrátovou komunikací 2019 2021
HS3401902 Advanced Metal Powders, K 2019 2020
HS3401901 Optimalizace náprav přívěsů nákladních automobilů 2019 2019
RPP2019/91 Udržení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce zvýšením kvality výuky 2019 2019
RPP2019/92 Inovace a harmonizace studijních podkladů v oblastech organizace, řízení a provozu údržby strojů na základě ověřených výstupů z praxe a nové legislativy 2019 2019
SP2019/2 Výzkum a inovace moderních technologií v průmyslové praxi 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401804 SCASERV a.s., Kovář, 4585 2018 2019
HS3401802 ISSACZECHs.r.o.,Kubín,6 2018 2018
HS3401803 AdvancedMetalPowderss. 2018 2018
IRP/2018/243 Řešení provozní spolehlivosti výrobních strojů má svůj základ v praktické výuce. 2018 2018
SP2018/3 Výzkum a analýza moderních technologií ve výrobní praxi 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401702 Varroc Automotive Systems, Učeň, 4274 2017 2020
HS3401704 Vývoj systému stínění pergol a přístřešků 2017 2018
HS3401701 VÍTKOVICE TESTING CENTER,Blata,7606 2017 2017
RPP2017/188 Multimediální podpora výuky předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD 2017 2017
SP2017/23 Výzkum a aplikace moderních technologií ve výrobní praxi 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401604 Vítkovice Power Engineering,Blata,7606 2016 2016
HS3401605 Škoda Auto,Blata,7606 2016 2016
SP2016/163 Vývoj TIG hořáku s automatickou výměnou wolframové elektrody za účelem jejího broušení 2016 2016
SP2016/48 Identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů chladících prvků s jejich prototypy 2016 2016
SP2016/9 Výzkum a inovace moderních technologií ve výrobní praxi 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3401505 Tereos TTD,Blata,7606 2015 2016
HS3401502 Vítkovice Power Engineer.,Blata,7606 2015 2015
HS3401504 Vítkovice Power Engineering,Blata,7606 2015 2015
SP2015/109 Testování konstrukčních prvků, uzlů a sestav chladících zařízení 2015 2015
SP2015/175 Výzkum automatického nanášení kovových vrstev 2015 2015
SP2015/20 Výzkum a vývoj moderních technologií ve výrobní praxi 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FRVS2014/164 Inovace předmětu "Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů" 2014 2014
FRVS2014/198 Integrace praktických zkušeností do předmětu Provoz, diagnostika a údržba strojů 2014 2014
HS3401403 Policie ČR,Učeň,4271 2014 2014
SP2014/216 Vývoj 3D tisku metodou mikropulsního nanášení kovů 2014 2014
SP2014/23 Výzkum a vývoj měřících postupů a sofistikovaných technologií v průmyslové praxi 2014 2014
SP2014/66 Zařízení pro aplikaci hypotermie 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS340301 Varroc Automotive Systems, Učeň, 4274 2013 2030
Další cesty a formy zvyšování vzdělávání, kvalifikace a dovednosti studentů a zaměstnanců podniků s cílem vyššího uplatnění se na trhu práce 2013 2014
SP2013/18 Testování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů nestabilních zlomenin 2013 2013
SP2013/210 Vývoj modulárního stroje pro výzkum v oblasti renovačních zařízení. 2013 2013
SP2013/30 Výzkum a vývoj měřících postupů a ověřování materiálových vlastností vybraných technologií v inženýrské praxi 2013 2013
SP2013/46 Výzkum a vývoj chladicího prvku, pro zařízení na indikaci hypotermie 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Programovatelný vysokovýkonný stroj pro bezdeformační prostřihování a dělení profilů 2012 2014

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi 2011 2014