Skip to main content
Skip header

Research topics

  • Optimal control of complex technological systems
  • Algorithm synthesis of nonlinear dynamic systems, design and controller adjustment
  • Identification and simulation of dynamic systems and simulation program development and application (SIPRO, Matlab-Simulink)
  • Intelligent measurement and control systems with smart sensors, industrial LAN, WLAN, IPC and PLC.
  • Digital signal processing, special diagnostic measurements of vibration and noise
  • Control and monitoring of manufacturing systems with SCADA/MMI program support
  • Program support of real time control systems
  • Modelling of mechanical systems and experimental verification (hydraulic drives, pneumatic drives and their control)
  • Development and application of database information systems and INTERNET/INTRANET web applications

Unrated conference paper

ŠURÁNEK, Pavel, Jiří TŮMA and Miroslav MAHDAL. Modelování a simulace tlumené struktury. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 101-107. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
URBAN, Patrik and Lenka LANDRYOVÁ. Správa alarmov v operátorských pracoviskách. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 115-122. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
VASILEV, Andrey. Kalman Filter for Signal Processing and Navigation. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 133-141. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
HÝL, Radim and Renata WAGNEROVÁ. Návrh a realizace ř ídicího algoritmu a jeho softwarové podpory s ověřením na laboratorním modelu. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 38-49. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
BARANOVÁ, Vladena, Lenka LANDRYOVÁ and Jozef FUTÓ. Determination of the Performance of the Technological Process Based on Models. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 5-11. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
JANEČKA, Patrik. Zpracování zvukových signál ů využitím ADSP-21469 EZ-KIT Lite. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 50-57. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
LORENZ, Filip. Ověření nové technologie vozby vlaků simulačním modelem. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 58-62. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
PODEŠVA, Petr and David FOJTÍK. Návrh metodiky kalibrace nelinearit 2D triangulačních skenerů. In: XXXVIII. Seminar ASR '2014 "Instruments and Control" : Ostrava, April 25, 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 80-87. ISBN 978-80-248-3398-9. [Detail]
VÍTEČKOVÁ, Miluše and Antonín VÍTEČEK. Volba vzorkovací periody. In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2013 : workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe : 20. 2. - 22. 2. 2013, Stará Lesná, SR. Košice: Technická univerzita Košice, 2013. p. 70/1-70/14. ISBN 978-80-553-1330-6. [Detail]
TŮMA, Jiří and Jaroslav LOS. Měření úhlových kmitů pohonu uhelných mlýnů. In: DIAGO 2013 : technická diagnostika strojů a výrobních zařízení : sborník 32. mezinárodní konference : 05.02.-06.02.2013, [hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 306-313. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr. Control of Asymmetric Hydraulic Actuator. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 23-25 October 2013, Prague. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. p. 113-120. ISBN 978-80-248-3136-7. [Detail]
FARANA, Radim and Milan HUTYRA. Enhancing the Education Quality by using the Quality System and Excellence System in Higher Education. In: Proceedings of the ICEE ICIT 2013 Conference : 9 - 11 December 2013, Cape Peninsula University of Technology. Cape Town: Cape Peninsula University of Technology, 2013. p. 463-471. ISBN 978-0-9922041-3-6. [Detail]
VÍTEČEK, Antonín and Miluše VÍTEČKOVÁ. Two-Degree-of-Freedom Controllers. In: Proceedings of the International Conference on Education in Mechatronics : 24th September, 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 77-83. ISBN 978-80-248-3142-8. [Detail]
VÍTEČEK, Antonín and Miluše VÍTEČKOVÁ. Two-Degree-of-Freedom Controllers – Special Cases. In: Proceedings of the International Conference on Education in Mechatronics : 24th September, 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 85-91. ISBN 978-80-248-3142-8. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr. Digital Simulation of Mechatronic Systems. In: Proceedings of the International Conference on Education in Mechatronics : 24th September, 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 93-100. ISBN 978-80-248-3142-8. [Detail]

Projects

2024

Code Title Start year End year
SP2024/038 Aplikovaný výzkum v oblasti řídicích, měřicích a diagnostických systémů 2024 2024

2023

Code Title Start year End year
SP2023/074 Aplikace pokročilých metod řízení strojů a procesů 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
SP2022/60 Aplikovaný výzkum v oblasti řízení strojů a procesů 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167 Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase 2021 2022
SP2021/27 Pokročilé metody a technologie v oblasti řízení strojů a procesů 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
RPP2020/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2020 2020
RPP2020/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2020 2020
SP2020/57 Výzkum a vývoj pokročilých metod v oblasti řízení strojů a procesů 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
HS3521901 RMT, s.r.o., Fojtík 2019 2019
RPP2019/85 Model pro výuku návrhu regulačních obvodů 2019 2019
RPP2019/95 Rozšíření výuky praktických cvičení předmětu Automatizační technika 2019 2019
SP2019/51 Aplikační výzkum v oblasti řízení strojů a procesů 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
EG17_107/0012274 Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů 2018 2020
HS3521801 RMT, s.r.o., Fojtík, 4193 2018 2019
Výzkum a vývoj nové generace parkovacích asistentů 2018 2019
SP2018/123 Výzkum a vývoj v oblasti řízení strojů a procesů 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
HS3521703 RMT,Fojtík,4193 2017 2018
HS3521704 Continental Automotive,Šuránek,9397 2017 2018
HS3521701 TENZOVÁHY,Šuránek,9397 2017 2017
HS3521702 Continental Automotive,Šuránek,9397 2017 2017
SP2017/106 Pokročilé metody řízení strojů a procesů 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
RPP2016/107 Inovace předmětu Počítačové systémy 2016 2018
RPP2016/118 Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství 2016 2018
HS3521602 BROSE CZ,Fojtík,4193 2016 2017
HS3521601 RMT,Fojtík,4193 2016 2016
RPP2016/121 Konstrukce modelu inverzního kyvadla s více stupni volnosti 2016 2016
SP2016/84 Moderní metody řízení strojů a procesů 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
FRVS2015/22 Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému. 2015 2015
HS3521503 BROSE CZ,Fojtík,4193 2015 2015
SP2015/83 Nové přístupy k řízení strojů a procesů 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
HS3521406 RMT,Fojtík,4193 2014 2015
FRVS2014/122 Inovace předmětu "Real-time systémy v mechatronice" 2014 2014
FRVS2014/168 Inovace předmětu Měřicí a senzorová technika 2014 2014
FRVS2014/190 Inovace předmětu Technické výpočty 2014 2014
FRVS2014/205 Nové poznatky v řízení strojů a procesů 2014 2014
HS3521401 Continental Automotive,Tůma,3482 2014 2014
HS3521402 Continental Automotive,Tůma,3482 2014 2014
HS3521404 Honeywell,Mahdal,4118 2014 2014
HS3521405 Honeywell,Mahdal,4118 2014 2014
SP2014/57 Řízení autonomních systémů a moderní metody diagnostiky strojů 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
HS352301 ABB, Landryová, 4112 2013 2013
HS352302 Continental Automotive, Tůma 3482 2013 2013
HS352303 RMT, s.r.o., Fojtík 4193 2013 2013
HS352304 RMT, s.r.o., Fojtík 4193 2013 2013
HS352305 Continental Automotive, Tůma 3482 2013 2013
SP2013/85 Pokročilé metody a technologie v oblasti automatického řízení a technické diagnostiky 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
EE2.4.31.0162 Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání 2012 2014
GAP101/12/2520 Aktivní tlumení vibrací rotoru parametrickým buzením kluzných ložisek 2012 2014