Skip to main content
Skip header
Title
Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase
Code
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020167
Solver
Start year
2021
End year
2022
Provider
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma
Type
Program MPO
Summary
Projekt „Virtuální dynamické modely pro simulaci rozsáhlých víceosých systémů v reálném čase“ (dále DMRVS) je zaměřen na vývoj virtuálních dynamických víceosých modelů a jejich využití při vývoji víceosých řídicích systémů pro řízení většího množství servopohonů s možností jejich synchronizace. Hlavním výsledkem projektu je vyvinout prototyp DMRVS včetně obslužného software, vzdálené správy, standardizované výrobní dokumentace a virtuálních modelů hydraulických a elektromechanických pohonů. Navržené řešení a zejména vývoj virtuálních modelů přispěje ke snížení lidské chybovosti a umožní tím důkladné otestování vyvíjených řídicích systémů už před instalací řídicích systémů na stavbě. Předpokládá se, že zvolená technologie přispěje k lepší konkurenceschopnosti výsledného produktu. Rovněž bude zajištěna archivace dat na lokální nebo síťová úložiště ve vazbě na normu řízení kvality ISO 9001.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back