Skip to main content
Skip header
Title
Aplikovaný výzkum v oblasti řídicích, měřicích a diagnostických systémů
Code
SP2024/038
Solver
Solution period
01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
Summary
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat aplikovaným výzkumem v oblasti řídicích, měřicích a diagnostických systémů s využitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti řízení, monitorování a technické diagnostiky s využitím realtimových platforem a embedded systémů, virtualizace řídicích a diagnostických systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů algoritmů řízení (prediktivní řízení, stavové regulátory, Model Based Design) a metod aktivního potlačování vibrací včetně implementace adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat využití metod umělé inteligence pro návrh řídicích a diagnostických systémů. Součástí výzkumu bude také využití IoT platforem pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2024 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus/WoS a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2024 – spoluorganizování mezinárodní studentské soutěže 28. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2024 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 10), disertačních prací (cca 4) a téze disertační prace. 11-12/2024 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Team of the project
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Martin Jurek
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Ing. Radek Guráš
Ing. Radek Štramberský
Ing. Dominik Walica
Bc. Jan Petrů
Bc. Matěj Plaček
Bc. Jakub Koval
Bc. Daniel Kopecký
Bc. Tomáš Kubica
Abinav Panneerselvam
Rahul Mahalingam
Sachin Vishwanath Reddy
Barathkumar Senthil Kumar
Athib Malick Sithick Shameem
Chiranth Gowda Kolagondanahalli Shivaramu
Gabriel Bruno Parreira
Bc. Jan Vavrla
Bc. Vojtěch Rečka
Bc. Michal Baláž
Bc. Patrik Kubalík
Ing. Pavel Čelovský
Bc. Lubomír Mazoch
Bc. Adam Halásek
Bc. Petr Kunetek
Kailash Ganeshkumar
Aathil Mohamed Rayees Jaheer Hussain
Nirmal Kumar Krishnakumar
Basker Krishnan
Agathiya Nathan Nandha Kumar
Bc. Martin Szymeczek
Preamnath Jaiganesh
Vasanthan Kesavalingam
Ramjith Rajaguru
Krishnan Srinivasan
Syed Zulkiful, BSc
Mina Rastegaralam
Goal of the project
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Aplikace MPC systémů a řízení ve stavovém prostoru
- Aplikace fuzzy regulátorů
- Parametrizace diskrétních filtrů a jejich implementace
- Aplikace adaptivních filtrů
- Řízení vybraných akčních členů (vysokootáčkové motory, hydraulické pohony)
- Rozpoznávání obrazu a jeho využití v diagnostice
- Využití piezokatuátorů v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Vývoj aplikací pro embedded systémy v odlišných cloudových platformách
- Návrh a realizace digitálních dvojčat mechatronických systémů
- Inteligentní senzory a jejich nasazení při on-line diagnostice
- Virtualizace řídicích a diagnostických systémů
- Využití akustické kamery v oblasti potlačovaní hluku
Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Finance - approved

Proposal
1. Personal
From that
50000,-
1.1. Wages 33000,-
1.2. Insurance 17000,-
2. Grant 150000,-
3. Supplies 150000,-
4. Property 242485,-
5. Services 0,-
6. Trips 150000,-
7. Additional 82498,-
8. Conference 0,-
9. Investments 0,-
Total proposal 824983,-
Total approved 0,-
Total 824983,-
Back