Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Technické výpočty
Code
FRVS2014/190
Solver
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmět se zabývá tvorbou a zápisem algoritmů pro řešení typických technických výpočtů a zaměřuje se získání schopnosti realizovat výpočty v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci a derivaci. Cílem projektu je obohatit předmět o praktické ukázky moderních inteligentních strojů a systémů a o přednášky odborníků z praxe, kteří pracují jako vedoucí výzkumných a vývojových pracovišť.
Back