Skip to main content
Skip header
Title
Zvyšování praktických kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání
Code
EE2.4.31.0162
Solver
Start year
2012
End year
2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Summary
Projekt je primárně zaměřen na vybudování ucelené struktury systémového modulárního typu cíleně směřované na zvyšování kompetencí na poli praktických a odborných kompetencí studentů VŠ, akademických pracovníků a odborných pracovníků VŠ a v neposlední řadě odborných pracovníků vázaných na vědecko-výzkumnou, vývojovou a vzdělávací činnost. Projekt vytvoří ucelený koncept vzdělávání zaměřeného na praktické a odborné dovednosti s cílem implementace do edukačního procesu a vytvoření trvale závislých vazeb mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Hlavní aktivitou je realizace vzájemných stáží a praxí za účelem tvorby dlouhodobé spolupráce mezi zúčastněnými subjekty v rámci společného využívání společných výzkumných a vývojových kapacit. Další aktivitou je tvorba komunikační a interaktivní platformy v rámci pořádání seminářů, konferencí, worshopů a dalších relevantních forem kooperace zaměřených na cílovou skupinu.
Information system of research, development and innovation (in Czech)
Back