Skip to main content
Skip header
Title
Nové přístupy k řízení strojů a procesů
Code
SP2015/83
Solver
Supervisor
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Solution period
01. 01. 2015 - 31. 12. 2015
Summary
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů s použitím nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikace Real-time systémů. Také bude rozvíjen výzkum v oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu. Harmonogram: 01-05/2015 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní prezentací na IEEE konferenci 04/2015 – organizace konference Seminář ASŘ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR 06-10/2015 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech 11-12/2015 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu
Team of the project
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Andrey Vasilev
Ing. Patrik Urban
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. David Pross
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Martin Šíma
Bc. Marek Hýl
Ing. Martin Jurek
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Bc. Stanislav Kocurek
Bc. Adam Machač
Bc. Jiří Skýpala
Bc. Renáta Havránková
Bc. Markéta Pavelková
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Goal of the project
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
* Programová podpora řízení experimentálních pracovišť (multicoptery, vetknutý nosník).
* Nové trendy v oblasti vizualizace dat pomocí pokročilých wonderware SCADA/HMI nástrojů.
* Vývoj aplikací pro procesory Cortex STM32 určených k řízení procesů v pokročilých vývojových nástrojích.
* Vývoj aplikací pro řízení procesů v technologiích .NET Micro Framework a .NET Gadgeeter.
* Aplikace piezoaktuátorů v oblastech řízení a technické diagnostiky.
* * Využití analýzy obrazu v diagnostických systémech.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.
Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
37600,- 37600,-
1.1. Wages 28000,- 28000,-
1.2. Insurance 9600,- 9600,-
2. Grant 150000,- 150000,-
3. Supplies 196200,- 196200,-
4. Property 250000,- 250000,-
5. Services 0,- 0,-
6. Trips 250000,- 250000,-
7. Additional 98200,- 98200,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 982000,-
Total approved 982000,-
Total 982000,- 982000,-
Back