Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Měřicí a senzorová technika
Code
FRVS2014/168
Solver
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předložený projekt rozšiřuje oblast výuky předmětů zabývajících se problematikou měření provozních veličin (Měření a senzorová technika) a nasazení bezdrátových přenosů dat mezi měricími a monitorovacími (konfiguračními) systémy. Cílem projektu je rozšíření výuky jmenovaného předmětu o praktická cvičení, ve kterých studenti budou využívat bezdrátových spojů. Je nutno rozšířit modelovou základnu a vytvořit novou laboratorní úlohu a tudíž nakoupit technické prostředky umožňující vytvoření této úlohy.
Back