Skip to main content
Skip header
Title
Aplikace pokročilých metod řízení strojů a procesů
Code
SP2023/074
Solver
Solution period
01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
Summary
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF. Specifický výzkum se bude zabývat výzkumem pokročilých metod a vývojem technologií používaných v řízení strojů a procesů s využitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti řízení, monitorování a technické diagnostiky s využitím realtimových platforem a embedded systémů, virtualizace řídicích a diagnostických systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů algoritmů řízení (prediktivní řízení, stavové regulátory, Model Based Design) a metod aktivního potlačování vibrací včetně implementace adaptivních filtrů. Dále se bude věnovat využití metod umělé inteligence pro návrh řídicích a diagnostických systémů. Součástí výzkumu bude také využití IoT platforem pro embedded systémy. Harmonogram: 01-05/2023 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus/WoS a mezinárodních konferencí, s aktivní účastí a prezentací. 04/2023 – spoluorganizace mezinárodní konference a organizování mezinárodní studentské soutěže 27. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR. 06-10/2023 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech, obhájení diplomových prací souvisejících s projektem (cca 12), 1 disertační práce a tézí disertačních prací (cca 2). 11-12/2023 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Team of the project
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
Ing. Václav Pavelka
Ing. Martin Jurek
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Alex Chellappan John
Charan Baskar
Naveen Kumar Dhanapal Chinnappa
Aravind Gurubharan Chitra Subramani
Chiranth Gowda Kolagondanahalli Shivaramu
Nirmal Kumar Krishnakumar
Joel Mellow Rajasekaran
Athib Malick Sithick Shameem
Ing. Radek Guráš
Ing. Tomáš Puda
Ing. Dominik Walica
Ing. Radek Štramberský
Ing. Stanislav Brožek
Ing. Pavel Čelovský
Mina Rastegaralam
Bc. Eva Čížková
Bc. Ing. Ondřej Švrdlík
Bc. Vojtěch Kolář
Ing. Jiří Vavřík
Ing. Ondrej Jozefík
Bc. Filip Burian
Bc. David Kończyna
Ing. Ondřej Gözel
Bc. Vojtěch Rečka
Bc. Patrik Kubalík
Bc. Michal Baláž
Bc. Jan Vavrla
Ing. Jan Kopřiva
Chimanse Alex Chibale
Ing. Dhanush Aswin Ashok Kumar
Preamnath Jaiganesh
Vasanthan Kesavalingam
Goal of the project
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Aplikace MPC systémů a řízení ve stavovém prostoru
- Aplikace fuzzy regulátorů
- Parametrizace diskrétních filtrů a jejich implementace
- Aplikace adaptivních filtrů
- Řízení vybraných akčních členů (vysokootáčkové motory, hydraulické pohony)
- Rozpoznávání obrazu a jeho využití v diagnostice
- Využití piezokatuátorů v oblasti aktivního potlačování hluku a vibrací
- Vývoj aplikací pro embedded systémy v odlišných cloudových platformách
- Návrh a realizace digitálních dvojčat mechatronických systémů
- Inteligentní senzory a jejich nasazení při on-line diagnostice
- Virtualizace řídicích a diagnostických systémů
- Využití akustické kamery v oblasti potlačovaní hluku
Výstupy z projektu budou publikovány na mezinárodních konferencích s aktivní účastí, v časopiseckých publikacích a ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 130000,- 130000,-
3. Supplies 50000,- 143554,-
4. Property 238947,- 211036,-
5. Services 0,- 73524,-
6. Trips 140000,- 74357,-
7. Additional 69869,- 69869,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 69869,- 69869,-
Total proposal 698685,-
Total approved 772209,-
Total 698685,- 772209,-
Back