Skip to main content
Skip header
Title
Pokročilé metody a technologie v oblasti automatického řízení a technické diagnostiky
Code
SP2013/85
Solver
Supervisor
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Solution period
01. 01. 2013 - 31. 12. 2013
Summary
Projekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem bylo mimo publikací v odborných časopisech včetně impaktovaných a registrovaných v IEEExplore a citačních databázích scopus a Web of Science, také registrace patentových přihlášek z oblasti aktivního tlumení kmitání, registrace softwarů a ověřených technologií z oblasti teorie řízení, zpracování signálů a informačních systémů. Výzkum bude pokračovat v oblastech syntézy řízení, testování diagnostických systémů a použití nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikaci Real-time systémů. Dále bude pokračovat výzkum z oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu. Harmonogram: 01-05/2013 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus 06-10/2013 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech (autorizovaný software, funkční vzorek,ověřené technologie) 11-12/2013 - příprava zavěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu
Team of the project
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Jaromír Zavadil, Ph.D.
Ing. Jaroslav Los, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Bc. Lukáš Křetinský
Ing. Martin Stříbný
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
Ing. Patrik Bordovský
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Andrey Vasilev
Ing. Patrik Urban
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Martin Štěpán
Ing. Jan Grepl
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Martin Šíma
Ing. Martin Jurek
Bc. Miroslav Kapsa
Bc. Martin Janes
Ing. Václav Makový
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Goal of the project
Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
* Programová podpora řízení experimentálních modelů.
* Nové trendy v oblasti vizualizace dat pomocí pokročilých wonderware SCADA/HMI nástrojů.
* Programové aplikace nejnovější technologie procesorů Cortex STM32 pro řízení procesů v pokročilých vývojových nástrojích.
* Vývoj aplikací pro řízení procesů v technologiích .NET Micro Framework a .NET Gadgeeter.
* Aplikace piezoaktuátorů v oblastech řízení a technické diagnostiky.
* Vývoj prostředků pro energy harvesting.
* Analýza obrazu (analýza vln v nerovnosti povrchů).
* Kalmanova filtrace pro výpočet okamžité rychlosti ze souřadnic.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.

Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
47000,- 47000,-
1.1. Wages 35000,- 35000,-
1.2. Insurance 12000,- 12000,-
2. Grant 120000,- 120000,-
3. Supplies 313000,- 377000,-
4. Property 370000,- 374500,-
5. Services 0,- 0,-
6. Trips 200000,- 131500,-
7. Additional 33000,- 33000,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 1083000,-
Total approved 1083000,-
Total 1083000,- 1083000,-
Back