Skip to main content
Skip header
Title
Nové poznatky v řízení strojů a procesů
Code
FRVS2014/205
Solver
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Cílem projektu je rozšířit experimentální úlohy pro předmět Základy automatizace. Tento předmět je povinný pro všechny studenty bakalářského studia na Fakultě strojní. Vytvoření těchto úloh není obsahem řešení žádného jiného projektu na podporu rozvoje výuky.
Back