Skip to main content
Skip header
Title
Inovace mnohorozměrové laboratorní úlohy nasazením prediktivního řízení a PC-based PLC systému.
Code
FRVS2015/22
Solver
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Návrh prediktivního regulátoru a jeho realizace v programu MATLAB s využitím pouze základních funkcí z důvodu implementace řídicího algoritmu do PC-based PLC systému s následným ověřením funkčnosti řídicího algoritmu na laboratorním modelu.
Back