Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu "Real-time systémy v mechatronice"
Code
FRVS2014/122
Solver
Start year
2014
End year
2014
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmět se zabývá problematikou programování řídicích prvků mechatronických systémů se zaměřením na zpracování v reálném čase. Hlavním cílem je poskytnout studentům ucelený přehled a jistou praktickou zkušenost s aktuálně používanými technologiemi. V širším měřítku zachycuje oblast od jedno-úlohových prvků postavených na hradlových polích, přes využití mikroprocesorů a signálových procesorů a kočí u programování více-úlohového řídicího software pro embedded PC. Aktuálně je důraz kladen na problematiku tvorby více úlohových řídicích aplikací s využitím operačních systémů reálného času (RTOS). Cílem projektu je inovace předmětu, která spočívá v přenesení těžiště na tvorbu jedno i více úlohového software do oblasti moderních 32 bitových mikroprocesorů ARM, jenž se pomalu stávají základní platformou řídicích prvků mechatronických systémů a to včetně tvorby úloh pod dostupnými RTOS.
Back