Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství
Code
RPP2016/118
Solver
Start year
2016
End year
2018
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmět Informační systémy ve strojírenství je významným předmětem formujícím profil absolventa v oboru 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení. Jeho cílem je seznámení posluchačů s principy tvorby datových struktur pro řešení úloh hromadného zpracování dat, evidence apod. Student získá přehled o dostupných databázových systémech vhodných pro malou výpočetní techniku a zvládne metody a postupy tvorby databázových úloh malého a středního rozsahu s důrazem na týmovou práci. Součástí obsahu předmětu je také přístup k databázím z prostředí Internetu, tvorba jednoduchých informačních systémů na www.
Back