Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Počítačové systémy
Code
RPP2016/107
Solver
Start year
2016
End year
2018
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Neustálý rozvoj měřicích a řídicích systémů, jejich softwarové a hardwarové podpory vyžaduje také změny v oblasti hardwarového vybavení předmětu, který má studenty na danou problematiku připravit. Dle současných celosvětových trendů se výuka propojující softwarové, elektronické, měřicí a řídící prvky vyučuje na dostupných vývojových kitech, které jsou nejen využitelné pro výuku, ale často se s nimi setkáme i v praxi. Studenti na definovaných známých platformách jako Arduino, Raspberry Pi, .NET Gadgeteer získají praktické zkušenosti s vývojem měřicích a řídicích aplikací a programováním těchto zařízení, které je vysoce ceněno na trhu práce. Projekt si klade za cíl pomocí požadované dotace podpořit praktickou výuku se zajištěním dostatečného počtu modulů a vývojových desek a začlenit je do výukových osnov prostřednictvím návrhu a vývoje měřicích a řídicích aplikací na těchto vývojových modulech.
Back