Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt nebo poster ve sborníku

HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Tomasz TAŃSKI, Przemysław SNOPIŃSKI, Jan DŽUGAN a Martin KRAUS. Mechanical properties and structure of AZ61 magnesium alloy processed by equal channel angular pressing. Ostrava: Tanger, 2016. ISBN 978-80-87294-69-7. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Václav DOBIÁŠ a Petr MOHYLA. Utilization of GDOES for the Study of Friction Layers Formed on the Surface of Brake Discs During the Friction Process. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2016. 91 s. ISBN 978-80-553-2636-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Michal SALAJKA, Martin KRAUS, Ondřej HILŠER, Marcel KLOS a Lubomír ČÍŽEK. STUDY OF THE PROPERTIES OF UFG MATERIALS AFTER THE APPLICATION OF NEW FORMING METHODS. Ostrava: Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-58-1. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana, Markéta GREGUŠOVÁ a Vladimíra SCHINDLEROVÁ. VALUE STREAM MANAGEMENT IN THE PRACTICE. Ostrava: Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-58-1. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ a Michal SALAJKA. STUDY OF MECHANICAL PROPERTIES OF STEEL AND SELECTED TYPES OF NON - FERROUS ALLOYS AFTER APPLICATION OF THE DRECE PROCESS. Ostrava: Tanger, 2015. ISBN 978-80-87294-59-8. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocení tvářitelnosti plechu s využitím nekonvenčních kritérií. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 12 s. ISBN 978-80-248-3405-4. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocení tvářitelnosti nízkouhlíkové oceli. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 12 s. ISBN 978-80-248-3407-8. [Detail]
ČADA, Radek. Měření součinitele plastické anizotropie u plechů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 15 s. ISBN 978-80-248-3409-2. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Michal SALAJKA a Lubomír ČÍŽEK. Evaluation of the deep-drawing steel sheets processed by DRECE device. Ostrava: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-45-1. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Aleš HANUS, Petr LICHÝ, Tomasz TAŃSKI, Martin KRAUS a Stanislav RUSZ. Utilization of acoustic emission at study of mechanical properties and structure of magnesium - aluminium alloy AZ61 under elevated temperatures. Ostrava: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-45-1. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Vít MICHENKA, Jan DUTKIEWICZ, Michal SALAJKA, Ondřej HILŠER, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ a Marcel KLOS. NEW TYPE OF DEVICE FOR ACHIEVEMENT OF GRAIN REFINEMENT IN METAL STRIP. Ostrava: Tanger, 2014. ISBN 978-80-87294-45-1. [Detail]
HAVELKA, Lukáš, Petr MOHYLA a Martin SONDEL. Thermal Cycle Measurement of P92 Welded Joints. Ostrava: Tanger, 2014. 668-673 s. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of sheet-metal strain by embossed circular grids. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 16 s. ISBN 978-80-248-3413-9. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of seasoning of strip from low-carbon steel. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. 17 s. ISBN 978-80-248-3415-3. [Detail]
KREJČÍ, Lucie, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Jiří HRUBÝ, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Microstructure transformations of the reinforcing steel bars after welding. [Portugalsko]: Sociedade Portuguesa de Materiai, 2013. ISBN 978-989-8601-31-5. [Detail]
KREJČÍ, Lucie, Jiří HLAVATÝ a Xenie ŠEVČÍKOVÁ. TRANSITION ZONES STUDY OF THE HETEROGENOUS WELDED JOINTS. Ostrava: Tanger, 2013. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FW10010202 Optimalizace návrhových a výrobních postupů vertikálních čerpadel s využitím moderních technologií 2024 2026
SP2024/049 Výzkum a inovace strojírenských technologií a jejich efektivní řízení 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Visegradské stipendium 2023 2024
Visegradské stipendium 2023 2024
SP2023/020 Výzkum a optimalizace strojírenských technologií 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3452201 Maxion Wheels,Ochodek,351 2022 2022
HS3452203 TECHNOTRON-METAL,Ochodek, 2022 2022
SP2022/14 Výzkum a vývoj strojírenských technologií a jejich řízení 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
52110631 Visegradské stipendium 2021 2022
RPP2021/100 Aktualizace a tvorba materiálů pro výuku předmětů Povrchové úpravy a Konstrukční materiály 2021 2021
SP2021/104 Výzkum a vývoj ve svařování, tváření, povrchových úpravách strojírenských materiálů a řízení strojírenských výrob 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2020 2020
RPP2020/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2020 2020
RPP2020/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2020 2020
SP2020/106 Výzkum a vývoj moderních technologií svařování, tváření a povrchových úprav včetně řízení výrobních procesů 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Visegrádské stipendium 2019 2020
HS3451901 Ústav aplikované mechanik 2019 2019
RPP2019/83 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Právní normy v podnikání 2019 2019
RPP2019/90 Inovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management 2019 2019
RPP2019/93 Inovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování 2019 2019
SP2019/68 Materiálově technologický vývoj a projektové řízení výrobních systémů 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010416 Vývoj nové technologie zušlechťování ocelových pásů 2018 2022
HS3451804 Shape Steel a.s., Schindl 2018 2019
HS3451802 VŠchemicko-technol.vPra 2018 2018
HS3451803 VŠ chemicko-technická Pra 2018 2018
HS3451805 VŠ chemicko -technol.v Pr 2018 2018
HS3451810 PAUL WURTH, Krejčí, 3525 2018 2018
IRP/2018/239 Inovace předmětu výuky - Tváření 2018 2018
SP2018/67 Technologický design a projektové řízení výrobních a materiálových systémů 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3451701 TEDIKO,Ochodek Vl.,3513 2017 2017
HS3451702 TESKO Kolovrat,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451703 Metal Trade Comax,Siostrzonek,3721 2017 2017
HS3451705 Hlavní město Praha,Podjuklová,3117 2017 2017
HS3451706 VŠCHT,Krejčí,3525 2017 2017
HS3451707 MSV Studénka,Krejčí,3525 2017 2017
RPP2017/192 Inovace výuky v oblasti zkoumání mechanických vlastností materiálů po SPD využitím micro-tensile testů (M-TT) 2017 2017
SP2017/146 Výzkum a vývoj materiálových, výrobních technologií a jejich projektového řízení 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3451604 Ředitelství silnic a dálnic,Krejčí,3525 2016 2017
H3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451601 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
HS3451603 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2016 2016
HS3451606 Tediko,Ochodek,3513 2016 2016
SP2016/73 Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů 2016 2016

2015

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
_51501681 Zvýšení mechanických vlastností hliníkových slitin pomocí vícenásobné plastické deformace a tepelného zpracování 2015 2016
FRVS2015/77 Inovace předmětu Technologie povrchového inženýrství 345-0508/05 2015 2015
HS3451503 TEDIKO s.r.o.,Ochodek Vl. 3513 2015 2015
HS3451504 HOBES,Mohyla,3115 2015 2015
HS3451505 Hutní montáže,Ochodek,3513 2015 2015
HS3451506 PV-Czech,Siostrzonek,3721 2015 2015
SP2015/87 Výzkum a vývoj výrobních a zpracovatelských technologií a nových materiálů 2015 2015

2014

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
51400792 Zvyšování mechanických vlastností zjemňováním struktury v procesu tváření Al slitinlit 2014 2015
FRVS2014/208 Inovace předmětu "Technologie tváření, slévání a svařování" 2014 2014
HS3451401 TEDIKO, Ochodek, 3513 2014 2014
HS3451402 VÚHŽ,Rusz,3315 2014 2014
SP2014/193 Výzkum a optimalizace technologií pro vyšší užitné vlastnosti nových materiálů a strojírenských produktů 2014 2014

2013

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS345306 Mecas ESI,Ochodek,3513 2013 2014
HS345302 Tediko, Ing. Ochodek, 35143 2013 2013
HS345304 Vítkovice Heavy M., Ochodek 3513 2013 2013
HS345305 Hayes Lemmerz Czech,Ochodek,3513 2013 2013
SP2013/101 Hodnocení vlastností svarových spojů nízkolegovaných ocelí pro energetiku; Studium vlastností návarů s vloženými zrny karbidu wolframu 2013 2013
SP2013/164 Progresivní vývoj metodik dispergace a vytváření submikroskopických antikorozních soustav, studium mechanických vlastností svarového spoje austenitické a martenzitické oceli, vysokouhlíkových návarů. 2013 2013
SP2013/63 Optimalizace technologií plošného a objemového tváření 2013 2013

2012

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
51200863 Laserové opracování přední metalizované strany solárních křemíkových článků 2012 2013
51201061 Struktura a vlastností hliníkových kompozitů zpevněných nanovlákny 2012 2013

2011

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EE2.3.20.0038 Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu 2011 2014