Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Katedra mechanické technologie
17. listopadu 2172/15, 4. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 xxxx

vlastní webové stránky: www.345.vsb.cz

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Krejčí Lucie, Ph.D. lucie.krejci@vsb.cz +420 597 323 116
Ing. Šajdlerová Ivana, Ph.D. ivana.sajdlerova@vsb.cz +420 597 324 252
Hahnová Jana jana.hahnova@vsb.cz +420 597 324 502
Osoba Telefon Adresa
Ing. Bílek Jiří jiri.bilek.st@vsb.cz +420 597 323 461
Ing. Bučko Michal michal.bucko@vsb.cz +420 597 325 258
prof. Ing. Čada Radek, CSc. radek.cada@vsb.cz +420 597 324 239
+420 597 323 289
Hahnová Jana jana.hahnova@vsb.cz +420 597 324 502
Ing. Hilšer Ondřej ondrej.hilser@vsb.cz +420 597 329 412
prof. Ing. Hlavatý Ivo, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a spolupráci s praxí (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (345)
ivo.hlavaty@vsb.cz +420 597 323 313 A 408 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Hrubý Jiří, CSc. jiri.hruby@vsb.cz +420 597 323 118
Jelínek Martin
Zaměstnanec (345)
martin.jelinek@vsb.cz +420 597 323 744 L 109
Ing. Kozák Jindřich, Ph.D. jindrich.kozak@vsb.cz +420 597 323 523
doc. Ing. Krejčí Lucie, Ph.D. lucie.krejci@vsb.cz +420 597 323 116
Ing. Krupová Hana
Akademický pracovník (345)
Interní doktorand (345)
hana.krupova@vsb.cz +420 597 323 524 A 404 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Mohyla Petr, Ph.D. petr.mohyla@vsb.cz +420 597 323 115
Ing. Nečas Libor, Ph.D. libor.necas@vsb.cz +420 597 323 522
doc. Ing. Nevima Jan, Ph.D.
Akademický pracovník (345)
jan.nevima@vsb.cz +420 597 324 191 D 111 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Ochodek Vladislav vladislav.ochodek@vsb.cz +420 597 323 513
Ing. Pastrňák Martin, Ph.D. martin.pastrnak@vsb.cz +420 597 329 412
prof. Ing. Rusz Stanislav, CSc.
Akademický pracovník (345)
stanislav.rusz@vsb.cz +420 597 323 315 A 407
Ing. Schindlerová Vladimíra, Ph.D. vladimira.schindlerova@vsb.cz +420 597 324 133
Ing. Sternadelová Kristýna
Akademický pracovník (345)
Interní doktorand (345)
kristyna.sternadelova@vsb.cz +420 597 323 721 A 404 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Šajdlerová Ivana, Ph.D. ivana.sajdlerova@vsb.cz +420 597 324 252
Ing. Šproch Filip filip.sproch@vsb.cz +420 597 325 258
Ing. Štorkán Zdeněk zdenek.storkan@vsb.cz +420 596 994 297
Ing. Vysoudil František frantisek.vysoudil.st@vsb.cz +420 597 323 461
Ing. Zuskáč Martin martin.zuskac@vsb.cz +420 597 324 161