Ústav svařování

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

Členové ústavu: doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.; Ing. Vladislav Ochodek;

Výuka základních a průpravných předmětů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia v oblasti technologii svařování, pájení a termického dělení.

Výzkum a vývoj nových metod svařování a dělení materiálu s cílem zvýšení užitných vlastností a životnosti, studium vlastnosti svarových spojů, zejména v tepelně ovlivněné oblasti, tepelná únava svarových spojů. V oblasti energetiky a chemického průmyslu půjde o svařování obtížně svařitelných ocelí, jako např. T23, T24, P91, P92, E911 a dalších. V oblasti strojírenského a automobilového průmyslu půjde o vývoj svařování tenkých plechů, sendvičových struktur nebo tzv. „tailored blanks“. Z pohledu materiálu přicházejí do úvahy nejen oceli, ale také slitiny lehkých kovů, především slitiny hliníku a hořčíku. Pro pedagogickou a výzkumnou činnost ústav využívá jak vlastní laboratoře : Laboratoř svařováníLaboratoř monitorování svařování, tak i další laboratoře katedry a univerzity.

  • Svařitelnost ocelí pro energetická a chemická zařízení

  • Vývoj technologií svařování

  • Matematické modelování procesu svařování

  • Monitorování technologii svařování

  • Expertizy a posudky v oboru svařování

 

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava