Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka je zaměřena na přípravu absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studia pro výkon středního a vyššího stupně managementu ve strojírenských i jiných průmyslových firmách. V doktorském studiu pak připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro nejvyšší řídící stupně. Zaměřuje se na oblast základních i nejmodernějších metod v systému řízení, organizace, projektování, ekonomiky, obchodu a marketingu. Absolventi oboru Průmyslové inženýrství jsou vzděláváni především pro funkce projektantů výrobních procesů a systémů, logistiky, technické přípravy výroby (technologové, normovači aj.).

Odborný výzkum a jeho aplikace v praxi je orientována zejména na analýzy a projektování technologických a výrobních procesů, včetně výzkumu a vývoje v následujících oblastech:

  • Organizace a řízení strojírenské výroby, včetně analytických a informačních studií

  • Řízení kvality výroby, včetně certifikace výrobků a systémů řízení

  • Význam norem a tvorba, metodika a zpracování normativní základny pro řízení strojírenské výroby

  • Technicko-organizační normy, normy spotřeb, organizační normy aj. a jejich využití v logistice

  • Projektování výrobních pracovišť, procesů a systémů včetně návazných činností

  • Obchodní činnost a marketing v průmyslové oblasti

  • Řízení nákladovosti, produktivity a efektivity výrobní činnosti

  • Investování a finanční řízení strojírenské firmy

  • Majetková výstavby a hospodářská činnosti strojírenské výroby