Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka je zaměřena na přípravu absolventů bakalářského i navazujícího magisterského studia pro výkon středního a vyššího stupně managementu ve strojírenských i jiných průmyslových firmách.D303-014 Ve čtyřletém doktorském studijním programu „Strojírenská technologie“ specializace Průmyslové inženýrství připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro nejvyšší řídicí stupně. Zaměřuje se na oblast základních i nejmodernějších metod v systému řízení, organizace, projektování, ekonomiky, obchodu a marketingu.

Absolventi studijního programu „Průmyslové inženýrství“ mají znalosti průmyslových technologií, znalosti a dovednosti potřebné pro projektování technologických pracovišť, organizování, řízení a hodnocení výrobních i předvýrobních procesů, znalosti metodologie průmyslového managementu, základů marketingových činností, systémů řízení jakosti průmyslových podniků a základů všeobecné i podnikové ekonomiky. Absolventi dokáží využívat řadu metodik pro zlepšování procesů, orientují se v logistice, řízení projektů, ovládají simulace k optimalizaci výrobních linek, layoutů, umí využívat nástroje kvality a řídit průmyslové audity. Uplatnění mají ve všech oblastech průmyslu jako projektanti výrobních procesů a systémů, logistiky, technické přípravy výroby (technologové, normovači aj.), provozní technici, specialisté pro kontrolu a řízení kvality, projektoví manažeři apod.D303-015

Odborná činnost katedry v oblasti projektování, organizace a ekonomiky strojírenské výroby je zaměřena na organizaci a řízení strojírenské výroby, analýzy, projektování a modelování technologických a výrobních procesů a systémů, řízení a ekonomiku strojírenské výroby, controlling, řízení kvality výroby, včetně certifikace výrobků a systémů řízení, průmyslový marketing, řízení nákladovosti, produktivity a efektivity výrobních činností, oblasti totálně produktivní údržby, správy dat v procesu řízení údržby, problematiku konkurenceschopnosti, inovačních aktivit, regeneraci brownfieldů, SMART ekonomiku a Průmysl 4.0. Pro pedagogickou a výzkumnou činnost jsou využívány laboratoře katedry.

V oblasti průmyslového inženýrství je v průmyslu trendem orientace na lean management, inovace a zpracování analytických a racionalizačních studií v oblasti řízení, plánování, ekonomiky, projektování výrobních procesů a systémů a jejich optimalizace pomocí simulačního software (např. Witness). Zásadním trendem je postupná implementace procesů Průmyslu 4.0, která se dotýká všech oblastí strojírenské výroby. Z toho vyplývá poptávka firem po absolventech, kteří budou mít kompetence změny realizovat. Dalším trendem v souvislosti s Průmyslem 4.0 jsou požadavky na nové profese. Trh práce požaduje absolventy, kteří budou nejen technicky připraveni, ale budou mít také dostatečné ekonomické vzdělání.