Katedra mechanické technologie spolupracuje s řadou vysokých škol v tuzemsku i zahraničí a rovněž s mnoha podniky, mezi které patří např.: Polská akademie věd Kraków, Polytechnika Czesto- chowska, Instytut Mechaniky Precyzyjnej Warszawa, Fyzikální ústav AV ČR, AM Brno, s.r.o., VÚHŽ Dobrá, a.s., VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj, spol. s r.o., CEPS, a.s., RWE-Transgas, TIMP- LANT Ostrava, Siemens, Automobilové systémy, s.r.o., Frenštát p. R., PWO UNITOOLS CZ, a.s., COMTES FHT, s.r.o., BW METAL Karviná, OKD, BASTRO, a.s., Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., Crystalex, a.s., JINPO PLUS a.s.

 

Zaměření výzkumných aktivit: Nabízené služby: Technické vybavení: Klíčová slova:
 • Fyzikální a numerická analýza technologií tváření, konstrukce nástrojů, tvařitelnost materiálů, zpevnění intenzivní plastickou deformací
 • Materiálové inženýrství, sklokeramické, organické a funkční elektrochemicky vylučované slitinové a kompozitní povlaky
 • Organizace, řízení a projektování strojírenské výroby, systémy řízení kvality, metodika tvorby a zpracování datové základny a norem
 • Svařitelnost ocelí pro energetická a chemická zařízení, fyzikální a numerická analýza technologií svařování
 • Analytické a informační studie řízení, ekonomiky a projektování výrobních procesů a systémů
 • Analýzy tepelného zpracování a povrchových úprav, metalografie, zkoušení materiálů
 • Analýzy tvářecích procesů metodou konečných prvků
 • Expertizy a posudky v oboru svařování
 • Kurzy hodnocení tvařitelnosti a metody konečných prvků ve tváření
 • Analytické systémy QForm, Simufact.Forming, FORMFEM, Dynaform
 • Automatický mikrotvrdoměr LECO AMH43
 • Charpyho kladivo PH 450 J - testy dle EN 10045, DIN-50 a ASTM E23
 • Digitální přenosný drsnoměr typu MITUTOYO
 • Hydraulické zkušební lisy ZD 40 a ZD 10
 • Laboratoř integrovaného řízení
 • Monitorovací zařízení procesů svařování - magneto elastická metoda
 • Ohřívací pec typu STE-13-HR-So - testy do 1350 C
 • Plasmové řezací zařízení Hypertherm power max 1250
 • Svařovací zařízení firmy Broco, RHEM, Fronius a ESAB
 • Zařízení Kulotester pro měření odolnosti materiálu proti opotřebení povrchu
 • Zařízení pro elektrochemické vylučování kovů a jejich slitin
 • Zařízení pro metalografické vyhodnocování materiálu – mikroskop Neophot 21 a GX 51
 • elektrochemie
 • elektroformování
 • integrované řízení
 • materiálové inženýrství
 • povrchové úpravy
 • projektování
 • strojírenská technologie
 • svařitelnost
 • svařování
 • tvařitelnost
 • tváření
 • vlastnosti materiálů
 • výrobní systémy


Odkaz na aktuální nabídku spolupráce najdete zde.


© 2019 VŠB-TU Ostrava