Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Státnicové otázky pro AKTUÁLNÍ akademický rok 2020/2021

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - program B2341 - Strojírenství

Obor 2303R002 - Strojírenská technologie Nástroje (N)
Obrábění (O)
Organizace a řízení (OaŘ)
Povrchové úpravy (PÚ)
Strojírenská metrologie (Smet)
Svařování (Sv)
Tváření (Tv)
Konstrukční materiály (KM)
Obor 2301R040 - Průmyslové inženýrství Logistika v průmyslovém podniku (LPP)
Organizace a řízení (OaŘ)
Základy projektování (ZP)
Základy ekonomiky (ZE)

MAGISTERSKÉ STUDIUM - program N0715A270007 - Strojírenská technologie

Řízení a projektování procesů

Nekonvenční materiály a technologie

Montáž, nástroje a přípravky

Teorie procesů

Strojírenské technologie a výrobní stroje

MAGISTERSKÉ STUDIUM - program N0715A270008 - Průmyslové inženýrství

Řízení kvality a metrologie

Nekonvenční technologické procesy

Řízení výroby a projektování

Podniková ekonomika

Racionalizace výroby a management inovací

Pro studenty opakující ročník 2019/2020

MAGISTERSKÉ STUDIUM - program N2301 - Strojní inženýrství

Obor 6208T116 - Průmyslové inženýrství Podniková ekonomika (PE)
Řízení výroby a projektování (ŘVaP)
Řízení kvality a metrologie (ŘKaM)
Racionalizace výroby a management inovací (RV MI)
Nekonvenční technologické procesy
Obor 2303T002 - Strojírenská technologie Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů (KVPaN)
Řízení kvality a metrologie (ŘKaM)
Řízení výroby a projektování (ŘVaP)
Svařování (SV)
Teorie a technologie obrábění (TaTO)
Teorie technologických procesů (TTP)
Technologie povrchového inženýrství (TPI)
Tváření (Tv)