Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

HB211-001

Výuka základních a průpravných předmětů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia v oblasti strojírenských materiálů a jejich povrchových úprav.

Absolventi studijního programu „Strojírenská technologie“ zaměření na konstrukční materiály a jejich povrchové úpravy mají znalosti z oblasti technologických postupů výroby a tepelného zpracování materiálů, povrchových úprav, konstrukce nástrojů, počítačové podpory technologických procesů a jejich organizaci a řízení.HB211-006 Absolventi umí analyzovat technologické procesy, navrhovat vstupní parametry procesů, s využitím softwarů procesy prakticky řešit a interpretovat získané výsledky pro potřeby praxe. Uplatnění najdou u zaměstnavatelů, kteří se zabývají vývojem, výrobou, distribucí a servisem strojírenských výrobků, a to jako technolog, konstruktér, specialista posuzující úroveň technických projektů apod.

Odborná činnost katedry v oblasti konstrukčních materiálů a jejich povrchových úprav je zaměřena na materiálové inženýrství, vytváření a hodnocení smaltových povlaků, studium fázového rozhraní kov-smalt, nanášení smaltových povlaků na součásti zhotovené 3D tiskem metodou SLM (Selective Laser Melting),E424-006 studium vlivu povrchové předúpravy kovů na přídržnost povlaků, zejména organických, elektrolytické pokovování a další povrchové úpravy, Pro pedagogickou a výzkumnou činnost jsou využívány jak laboratoře katedry, tak i dalších pracovišť.

V oblasti povrchových úprav je v průmyslu rozvoj legislativně směrován k „zeleným“ technologiím a udržitelné výrobě. V oblasti povlakování jde např. o využití chromu nebo polymerů. Trendem je využití nanotechnologií, především tenkých vrstev a kompozitních povlaků s nanočásticemi, ve výrobě.